Logó

1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles@evangeliumikiado.hu
+36-1-311-5860, +36-20-348-3740
„Ezek azért írattak meg, hogy higgyétek:
Jézus Krisztus az Isten Fia, és e hitben életetek
legyen az Ő nevében„ János ev. 20, 31.
Kezdőlap Bemutatkozás Kiadványaink Vetés és aratás folyóirat Árjegyzék Kapcsolat Hírlevél Linkek WEBÁRUHÁZ E-book

Kiadványaink
Találatok: 9

1 A felét sem mondták el
Szerző: Jasmin Yildiz - Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
Az Ószövetség egyik magával ragadó és megindító története, amikor Sába királynője ellátogat Salamon királyhoz. Az emberiség történetének két rendkívüli egyénisége találkozik ekkor. A király elnyerte Isten jó tetszését, ezért Isten úgy megáldotta, hogy õ minden ember legbölcsebbike. A pogány királynő viszont azzal tűnik ki, hogy kétségbe vonja hazája ősi értékeit, hagyományait és szertartásait. Minden figyelmével, felfogóképességével és erejével arra törekszik, hogy megismerhesse a bölcsességet. Jasmin Yildiz szabadon, de a Biblia alapelveit figyelembe véve beszéli el ennek a királyi találkozónak az izgalmas történetét. A királynő napokon át tartó beszélgetésekben értesül Salamontól az igaz Istenről, arról az egyetlenről, aki odafordul az emberekhez, és beszél hozzájuk. A királynő számára szinte felfoghatatlanok az eljövendő Messiásról szóló prófétai kijelentések. Jasmin Yildiznek mesterien sikerült az Ószövetség összes fontos messiási utalását csokorba kötni, és szemléletesen bemutatni azokban az izgalmas dialógusokban, amelyek Salamon és Sába királynője között zajlanak. A világtörténelemben egyetlen olyan személy létezik, akinek az életéről és viselkedéséről pontos jövendölés van. Ez Jézus Krisztus, akire minden pontosan ráillik, amit az ószövetségi próféták a Messiásról jövendöltek. A könyv kiváló eszköz arra, hogy kételkedő vagy kérdéseket felvető embereket meggyőzzön a Biblia igazságáról, és a keresőknek utat mutasson a megváltó Jézus Krisztushoz.


2 A menny
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
A Teremtő mindnyájunk szívében elültette az örökkévalóság tudatát. Ezért is tudjuk, hogy a halál nem az életünk végső pontja. Nincs a földön egyetlen olyan nép sem, amelynek ne volna valamilyen elképzelése a túlvilágról. Mi azonban nem valamilyen elképzelést akarunk követni, hanem az igazságot. Egyetlen vallásalapító sem mondhatta el magáról: „Én vagyok az igazság!”, mert egyikük sem a túlvilágról érkezett. Jézus az egyetlen, aki a mennyből jött, emberré lett, keserves halált halt a kereszten a bűneinkért, harmadnapon feltámadt a halottak közül, és visszatért a mennybe. Csak Ő mondhatja ezt a rendkívüli mondatot: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam” (János 14,6). Ezzel ezt üzeni nekünk: • Személyében Ő az igazság. • Ő maga az élet forrása. • Egyedül Ő az az út, amely elvezet Istenhez az atyai házba. Kedves Olvasó, ez a könyv szeretne arra bátorítani, hogy kövesd ezt a Jézust. Akkor megtalálod Azt, aki határtalanul szeret téged, és neked akarja ajándékozni a mennyországot.


3 ELFOGYOTT Ami minden fáradságot megér
Szerző: Jasmin Yildiz - Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
Az etióp pénzügyminiszter története a Biblia egyik leghatásosabb leírása. Egy Istent kereső embert mutat be, aki bár alig tudott valamit Istenről, nem sajnált semmi fáradságot, akinek nem létezett fontosabb cél, mint hogy az örök életet megtalálja. Vajon mi indította ezt a magas állású embert arra, hogy ilyen következetes elszántsággal mindent arra tegyen fel, hogy megismerje az igazi Istent? Jasmin Yildiz elbeszélési szabadsággal, de a bibliai alapelveket betartva dolgozza fel a történetet. Elbeszélése olyan izgalmas, hogy le sem lehet tenni mielőtt a végére nem érünk. Éppen az olyan olvasóknak jelent segítséget az evangélium megértésében, akik még nem ismerik ki magukat a Bibliában.


4 ELFOGYOTT Csodák és csodálatos dolgok
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv három részből áll. Olvashatunk a Bibliában szereplő csodákról, mint pl. a szűztől való fogantatásról, de olvashatunk Isten csodálatos munkájáról, amelyet ma végez közöttünk és amelyeket a szerző megtapasztalt a világ öt részén tett utazásai során. A könyvben 9 bizonyságtétel is van, amelyet a föld minden tájáról megtért személyekről olvashatunk.


5 Jób csodálatos beszámolója
Szerző: Morris, H.
Kategória: Tudomány
Ószövetségi bölcsesség, modern természettudomány és élő üzenet. (Werner Gitt előszavával)


6 Kérdések a kezdethez - A teremtés logikája
Szerző: Batten-Ham-Sarfati-Wieland-Werner Gitt
Kategória: Tudomány
"Ebben a könyvben választ találunk a húsz leggyakrabban feltett kérdésre a teremtésről, az evolúcióval és Mózes első könyvével kapcsolatban. Ezek közül néhány: Honnan jött Káin felesége? Hogyan fért bele a sok állat Noé bárkájába? Valóban voltak jégkorszakok? Mi történt a dinoszauruszokkal? Mit gondoljunk a C14 kormeghatározási módszerről? A könyv jól áttekinthető, képekkel és ábrákkal illusztrált."


7 Kincskeresők - "...hasonló a mennyek országa az elrejtett kincshez"
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
A tudomány lenyűgöző eredményeket képes felmutatni. És mindig vannak új és újabb, csodálatra méltó felfedezések. Lehet még egy ilyen felvilágosodott korban a mennyben hinni? A mennyben, amelyet nem látunk, és amelynek létét fizikai mérőműszerekkel sem tudjuk bizonyítani? Nyikita Hruscsov, a szovjet állam és kommunista párt első embere annak idején így gúnyolódott: „A szovjet emberek nem a mennyei paradicsom felé törekszenek. Ők földi paradicsomot akarnak. Saját magunk akartunk róla meggyőződni, mi a helyzet a mennyei paradicsommal, és elküldtük felderítőnket, Jurij Gagarint. Körberepülte az egész földgolyót, de semmit sem talált a világűrben. Azt mondja, teljes sötétség uralkodik ott. Nincs kert, nincs semmi olyasmi, ami a paradicsomhoz hasonlítana.” Ezzel szemben Az, aki ezt bizonyosan tudja, ezt mondja: „a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók”. Az örökkévaló dolgok el vannak rejtve. Nem az utcán hevernek, és nem lehet őket a Hubble-féle űrteleszkóppal sem felfedezni. Azonban az örökkévalóság Ura ez elé a kihívás elé állít bennünket: létezik egy kimondhatatlan értékű kincs. Ragadd meg feltétlen, ha rátalálsz! Mert akkor megtaláltad a mennyet, tiéd az örök élet. Ebben a könyvben olyan emberek bizonyságtételeit olvashatjuk, akik megtalálták ezt a kincset, és általa örökre megváltozott az életük.


8 Mi volt a betlehemi csillag?
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
Ez a könyv annyiban szokatlan, hogy csillagászati és bibliai szemszögből elemzi az Újszövetség egyik legkiemelkedőbb történetét, és közben segít megszabadulni a rárakódott mítoszoktól és legendáktól, rámutatva a csillagászati jelenségek téves értelmezésére. A napkeleti bölcsek történetéről van szó, akiket a betlehemi csillag vezetett el úti céljukhoz. A könyv kérdések egész sorára ad választ: ·Kik voltak ezek a napkeleti bölcsek (görögül magoi)? ·Vajon mi indította őket arra, hogy egy több héten át tartó sivatagi utazásra vállalkozzanak? ·Milyen képződmény volt a betlehemi csillag? Van erre egyértelmű válasz? ·Isten adta a megbízást ehhez az utazáshoz, vagy csak néhány pogány babiloni kíváncsisága húzódik meg mögötte? ·Hogyan és hol találtak rá a bölcsek a kis Jézusra? ·Mit mond nekünk a 21. században ez a rendkívüli történet?


9 Prof. Dr. Werner Gitt rövid írásai
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
Werner Gitt rövid írásai a következő témákban: Isten és a földönkívüliek Valóban jó az ember? A menny az a hely, ahol találkozni fogunk legjobb barátunkkal „Vesd kenyeredet a víz színére” A Biblia értelmezésének alapelvei – ahogyan egy természettudós látja A férfi, akirõl csak szuperlatívuszokban lehet beszélni A teista evolúciós elmélet tíz veszélye Felvizezett keresztyénség Kihez imádkozzunk?


e-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu