Logó

1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles@evangeliumikiado.hu
(06-1-) 311-5860 (06-1-) 311-5860; 275-0197
„Ezek azért írattak meg, hogy higgyétek:
Jézus Krisztus az Isten Fia, és e hitben életetek
legyen az Ő nevében„ János ev. 20, 31.
Kezdőlap Bemutatkozás Kiadványaink Vetés és aratás folyóirat Árjegyzék Elérhetőségeink Hírlevél Linkek WEBÁRUHÁZ


 

Vetés és Aratás - Evangéliumi folyóirat

B-5, 32 oldal, megjelenik évente 3 alkalommal

Az új, 54/1. szám megjelent 2016. március 19-én!


54/1. szám (márciusi)
On-line megnézhető-letölthető itt:
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va541.pdf

- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- gyermeksarok
- könyvajánló 
Mind az 53 évfolyam pdf-ben olvasható: www.vetesesaratas.huingyenes
 

Születésnapi öröknaptár

A/4, 18 lap, 44 képeslap

Születésnapi öröknaptár, mely a családokban éveken át egy-egy évfordulóra emlékeztet. Ezek jó alkalmak lehetnek hálánk kifejezésére teremtő Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak.
Minden hónaphoz két kivágható képeslap tartozik, és további 20 db képeslap, így összesen 44 található a naptárban.

Ár: 1200 Ft
 

Péter második levele - Júdás levele

A/5, 176 oldal

Szerző: Benedikt Peters

Második levelében Péter apostol attól a fenyegető veszélytől óvja a hívőket, hogy tévtanítók bukkanhatnak fel, akik vonzó tanokat hirdetnek. Ahhoz, hogy mindezekben a kísértésekben és csábításokban szilárdan meg tudjanak állni, szorgalmasan kell törekedniük arra, hogy növekedjenek a szentségben és az Úr ismeretében.
Amikor Júdás néhány évvel késõbb megírja a levelét, meg kell állapítania, hogy a hamis testvérek már behatoltak a gyülekezetbe. Nyomatékos és szenvedélyes felhívást intéz a hívőkhöz, hogy küzdjenek a hitért, amely egyszer és mindenkorra rájuk van bízva.
Miközben fokozódik a homály és a tévelygés, a hívőknek világosságra van szükségük, hogy tovább haladhassanak útjukon. Ezért mind Péter, mind Júdás ószövetségi példákat hoznak, és utalnak a prófétai szóra, valamint az Úr és az apostolok tanítására. Mind a ketten jelzik, hogy az Úr ítéletre fog eljönni, és így sürgetik a testvéreket, hogy különüljenek el a hamis testvérek tanításától és cselekedeteitől. Komoly figyelmeztetésüket azzal zárják, hogy az olvasók tekintetét arra az Egyetlenre, a mi nagy Istenünkre és Megváltónkra irányítják, aki képes azokat, akiket szeret, hatalmával és kegyelmével megőrizni, és célba juttatni.

Ár: 1200 Ft
 

Az igazi szőlőtő

zsebkönyv, 148 oldal

Szerző: Andrew Murray

Bibliai áhítatok a hónap minden napjára.

„Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.”
A szőlővesszőről kizárólag a Szőlőtő gondoskodik, a szőlővesszőnek csak engedelmeskednie kell. A gondoskodás és a táplálék, amit a szőlővessző a Szőlőtőtől kap, bőven elég ahhoz, hogy minden gyümölcsöt megteremjen, amire képes.
Ez az egyszerű könyv olyan módon íródott, hogy bárki számára világossá tegye Isten Igéjét, aki odafi gyel. Andrew Murray el tudta érni korának fiataljait és hátrányos helyzetű embereit lényegre törő prédikációival és írásaival. És mivel az élete teljesen megmaradt az Úrban, Krisztus szavait világossá tehette egy másik század számára is: Munkálkodj érte. Nyugodj meg benne!

Ár: 600 Ft
 

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 50-53. évfolyamok

B/5, 4 évfolyam számai egybekötve

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 2012-2015 évi (50-53.) évfolyamok bekötve

- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangelizáció
- ének
- gyermek- és ifjúsági oldalak
- könyvajánló

www.vetesesaratas.hu

Ár: 1200 Ft
 

Irányváltás - a Krisztusban való új élet elkezdődik

11x18 cm, 168 oldal

Szerző: Ralph Shallis

Mi a célod? Mit akarsz elérni?
Egy kényelmes, könnyű átlagéletet, kikerülve a nehézségeket, de elszalasztva az életfontosságú dolgokat?
Vagy Isten megismerése után vágyódsz, egy izgalmas felfedezésekkel teli élet alatt és után?
Aki úgy véli, hogy a keresztyén élete unalmas, az itt most éppen az ellenkezőjéről fog meggyőződni.
Az irányváltás meghirdetve!
Ez volt Ralph Shallis életének legfontosabb döntése.
Az imádság, Isten Igéje, a keresztyének közössége és az evangelizáció jelentette számára az Isten közelségében élt tartalmas élet alappilléreit.

Ár: 1000 Ft
 

Keressük meg Bettyt!

12,4x18,2 cm, 64 oldal

Szerző: Erich Schmidt-Schell

„Pang!”
A hógolyó éppen Betty arcát találta el, de a három fiú ellen semmi esélye sem lett volna, ha Ariane az utolsó pillanatban merészen be nem avatkozik.
Ariane továbbra is törődni akar Bettyvel, de a zárkózott, különcködő Betty bizalmatlan, és hamar megsértődik.
Az egyik nap hirtelen eltűnik, mégpedig akkor, amikor a kinti hőmérséklet mélyen a fagypont alá süllyed. Megkezdődik az izgalmakkal teli keresés az eltűnt kislány után.
Ajánlásra méltó, kedves történet fiatal fiúknak és lányoknak.

Ár: 800 Ft
 

Niagara - a merénylet

12,3x18,2 cm, 120 oldal

Szerző: Bettina Kettschau

Torontó: Sammy Parker számára emlékekkel teli hely, ám barátainak, Sarah-nak és Matiuse-nak lenyűgöző, néha félelemkeltő, új világ…
Az életről alkotott felfogásuk most van kialakulóban. Találnak-e itt új barátokat? És hűségesek maradnak-e hitükhöz ebben a teljesen idegen világban?
Az új környezetben a barátok egy veszélyes merénylet nyomára bukkannak, de a rendőrség nem hisz nekik. Vajon sikerül a katasztrófát elhárítaniuk?
Egy izgalmas evangéliumi zsebkönyv fiúknak és lányoknak.

Ár: 1000 Ft
 

Káleb

10x18,2 cm, 64 oldal

Szerző: Volker Waltersbacher

Káleb rendkívüli személyiség volt, olyan férfi, aki teljes odaadással követte Istenét. Szívét másfajta szellem uralta, mint a legtöbb kortársáét, őt Isten vezette. Késő öregségéig az Urat szolgálta. Életét barátjával és útitársával, Józsuéval együtt hűségesen Isten népének szolgálatába állította. Istennel élt, és állandóan szem előtt tartotta az ország áldásait. Olyan ember volt, aki pontos célokat tűzött maga elé, és tántoríthatatlanul követte azokat.

Vannak-e nekünk is igazi, szellemi céljaink az életben?

Ár: 600 Ft
 

Biblikus gyülekezetvezetés és Tanulmányozó munkafüzet

B5, 472 oldal

Szerző: Alexander Strauch

Ez a könyv egy merész felhívás saját gyülekezeti struktúránk átgondolására, és a gyülekezetvezetés egyszerű újszövetségi formájához való visszatérésre. Strauch a Szentírás kijelentéseit veszi alapul, amikor a presbiterek csoportja általi gyülekezetvezetés mellett érvel. Rendkívül értékes a szerzőnek a presbiterekről szóló összes újszövetségi igehelyet átfogó magyarázata. Strauch évszázadok tradícióit vizsgálja felül, és rávilágít arra, hogy mit tanít a Biblia. Kezdve azzal, hogy bemutatja a gyülekezetvezetés négy fő szerepét (vezetés, táplálás, gondoskodás és védelem) feltárja a presbitérium működésének a jelentőségét, a szükséges jellemvonásokat, egymással való kapcsolatukat, stb. E könyv az USA-ban széles körben elterjedt a gyülekezetekben (több mint 200.000 példány kelt el). Ennek következtében sok gyülekezet önmagát felülvizsgálva újra átgondolta megszokott struktúráját, és visszatért a Filippi 1,1 egyszerű modelljéhez: szentek, elöljárók, diakónusok.
Nem elég, ha vannak vezetők, a szolgálatuknak élőnek, hozzáértőnek és aktívnak kell lenni. A vezetők (vének, presbiterek) felkészítésének a hiánya kritikus probléma a gyülekezetekben. Ha őszinték vagyunk, sokszor találkozunk olyan előljárókkal, akik megvallják, hogy felkészületlenek a feladatra. Még rosszabb a helyzet, ha nem is tudják, hogy milyen mércének kellene megfelelnie egy gyülekezetvezetőnek. A könyv második fele egy tizenkét leckéből álló munkafüzet, ami nem csupán feldolgozza a könyv anyagát, hanem ki is bővíti azt. Úgy lett megtervezve, hogy a vezető jelölt egy mentorral dolgozza fel a anyagot, de lehetőség van a kiscsoportos munkára is.

Ár: 2500 Ft
 

De te velem vagy

A5, 84 oldal

Szerző: Erich Hammer

Erich Hammer ebben a szívünkhöz szóló könyvében beszámol arról a sok szenvedésről és bajról, amelyek az életét végigkísérték. Meglepő őszinteséggel írja le felesége és saját súlyos baleseteit, betegségeit - egészen a szellemi képességek maradandó hanyatlásáig (demencia) -, és ezek szeretetteljes, de fárasztó elhordozását.
Manapság az a jellemző, hogy sokan a megpróbáltatásaikról nem szívesen beszélnek, és csak az Úrban való örömöt hirdetik. De ezek nem ellentétei egymásnak, mert éppen a bajban és a szenvedésben tapasztalja meg a hívő ember az Úr közelségét és segítségét különös mértékben.

Ár: 800 Ft
 

Amit a mennyben már nem tehetsz meg...

A5, 184 oldal

Szerző: Mark Cahill

Mi az, amit a mennyben már nem tehetsz meg? Az elveszetteknek már nem tudod megmutatni, hogyan szabadulhatnak meg!
Azok közé tartozol, akiknek gondjuk van a bizonyságtétellel? Valószínűleg egy egész listát állítottál már össze azokból a kifogásokból, amelyekkel mentegeted magadat, mert vonakodsz a hited megvallásától. Vagy fontolgatod: „Tulajdonképpen kellene, de…” Ha ezt a könyvet elolvasod, a feltételes mód felszólítóvá válik: Nem „kellene”, hanem „kell”!

Ez a könyv evangelizálásra ösztönöz. Felráz kényelmességünkből, közömbösségünkből, önelégültségünkből, és naponkénti döntésre, folyamatos szolgálatra buzdít. De nem csak bátorít, hanem gyakorlatban felhasználható, alkalmazható eszköztárat ad az olvasó kezébe, amit a szerző sok példával illusztrál.
A könyv eddig több mint 400 000 példányban jelent meg Amerikában.

Ár: 1200 Ft
 

Tiszta szemek

A5, 104 oldal

Szerző: Gaál Éva

Festmények, filmek, könyvek, magazinok, reklámok, divat… Az élet minden területén naponta találkozunk a művészetek különböző alkotásaival. Ha mindezeket Isten Igéjétől függetlenül szemléljük, lehet, hogy hozzászokunk negatív hatásaikhoz.
A vizuális művészetek sem semlegesek: az ábrázolások mögött különféle elmélet, filozófia vagy hit rejtőzik. A legtöbb látvány nem ártatlanul mutogatja magát: a saját képére, ízlésére szeretne minket alakítani. Nem mindegy, miben gyönyörködünk, vagy mi vált ki belőlünk ellenérzést.
A Biblia hitelesíti a művészetet, és nem pedig fordítva. A hívő más értéket keres az alkotásokban, mint a világ, mert a vizuális ábrázolások fölött is Jézus Krisztus uralkodik.

Ár: 1200 Ft
 

Tudni és tenni

A5, 128 oldal

Szerző: John McQuoid

Ez a könyv Istenről és rólad szól.

Isten teremtett minket, és ő adott nekünk életet. Szeret bennünket, és azt szeretné, hogy megismerjük őt.
Egy csodálatos könyvet adott nekünk, a Bibliát, amiben nagyon sok mindent elmondott magáról és arról, hogy hogyan éljünk.
Ez a könyv segít téged, hogy megérthesd a Szentírást, hogy valóban megismerhesd Istent. Különösen akkor lesz hasznos, ha a hívő életed elején jársz. Ismerni Istent és engedelmeskedni neki a legfontosabb dolog minden ember életében, hiszen Ő alkotott, Ő ismer minket a legjobban.

John McQuoid tizenhét évig élt Etiópiában misszionáriusként, tizenkét évig egy észak-írországi gyülekezetben a személyes evangelizációval foglalkozott, majd hét évet töltött pásztori szolgálatban egy angliai gyülekezetben. Ötven éves keresztyén szolgálata alatt sokat utazott, hirdette az Igét és tanított. Jelenleg egy észak-írországi gyülekezet aktív szolgáló tagja.

Ár: 1000 Ft
 

A dühös orrszarvú + Találkozás a Mongúzzal

zsebkönyv, 136 oldal

Szerző: Paul White

"Csevi tudta, hogy a zsákmánya nem tud elmenekülni, ezért előrehajolt, megfeszítette izmait, rábámult, és lépésről lépésre haladt előre, mulatva a majom rémületén. Csupán egy leopárdhosszra ment be az alagútba, amikor megállt, szeme izzott. Tudta, hogy innen egyetlen ugrással elérheti a majmot, de inkább lassacskán haladt előre, a nyála csepegett félig nyitott állkapcsából."

A tanganyikai missziós kórház közelében a buyufa alatt gyerekek gyűlnek az ausztrál orvos afrikai asszisztense, Daudi köré, hogy történeteket hallgassanak a dzsungel állatairól. Ezek az állattörténetek segítenek megérteni a gyerekek és az olvasó számára is fontos igazságokat a Bibliával, Istennel, az emberrel kapcsolatban.

Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt állatmeséiben a Biblia tanításait öltözteti olyan köntösbe, hogy azt gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen olvassák.

Ár: 1200 Ft
 

Kötélhúzás + Történetek a vízilóról

zsebkönyv, 160 oldal

Szerző: Paul White

"Mbizi, a hiéna egy szikla mögött leselkedett. Ő és Vibi, a keselyű a krokodil tervét követte, hogy elcsalják Tabut a mocsár sötét és veszélyes helyeire. A sakál már megtette, amit neki mondtak. Magasan, fenn Vibi körözött. Meglengette a szárnyát."

A tanganyikai missziós kórház közelében a buyufa alatt gyerekek gyűlnek az ausztrál orvos afrikai asszisztense, Daudi köré, hogy történeteket hallgassanak a dzsungel állatairól. Ezek az állattörténetek segítenek megérteni gyerekek és felnőttek számára is fontos igazságokat a Bibliával, Istennel és az emberrel kapcsolatban.

Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt állatmeséiben a Biblia tanításait öltözteti olyan köntösbe, hogy azt fiatalok és idősek egyaránt szívesen olvassák.

Ár: 1200 Ft
 

Én, az Úr vagyok a te gyógyítód

zsebkönyv, 88 oldal

Szerző: C. H. Spurgeon

Spurgeonnak, az óriási szellemi erővel rendelkező angol ébredési prédikátornak volt egy különleges adománya: képes volt megszomorodott emberekbe lelket önteni. Biztatásait a Bibliából merítette, azaz nem üres szavakat mondott, beszéde erőteljes és hatásos volt. A Bibliában ugyanis azt a vigasztaló ígéretet találjuk, hogy Isten meghallgatja imádságainkat, és nyomorúságaink által áldását is megtapasztaljuk. Ez az ígéret még ma is érvényes, ezért lehet ez a könyv ma is olyan időszerű, mint több mint száz évvel ezelőtt.
Spurgeon itt azt a vigasztalást adja tovább,amellyel ő is békességet nyert, és azt az igazságot, amelyből ő maga is élt.

Ár: 600 Ft
 

Müller György élete + Müller György naplójából + Az igazi hit és imádság

A/5, 264 oldal

Szerző: Dr. Arthur T. Pierson, A. Rendle Short, Müller György

A hit misztérium: titok, rejtelem, talány (1Timóteus 3,9). Kevesen jutnak el a megfejtéshez, de a bristoli Müller György (1805–1898) eljutott; pedig fiatal korában a lejtőre sodródott, csalt, sikkasztott, sőt börtönbe is került. Egy bibliaórán szólt hozzá Isten, és ő átadta életét Neki.
Kegyelem által lett a hit hőse Müller György. Élete mindennél hangosabban hirdeti, hogy Isten imádságot meghallgató, szerető mennyei Édesatyánk. Minden munkájában egyedül Istentől kért és várt mindent. Bristoli árvaházaiban napról napra kétezer árváról gondoskodott anélkül, hogy egyszer is adakozásra szólította volna fel hallgatóit. Senki a világon nem mondhatta,
hogy kért volna tőle. Adósságot soha nem csinált. Isten sohasem hagyta cserben. Fillérekért éppúgy magasztalta Istent, mint amikor százezreket kapott. 1836-tól 1898-ig több mint tízezer árvát nevelt fel, 150 misszionáriust tartott el, több mint kétmillió Bibliát és különféle evangéliumi iratot osztott szét. 70 éves volt, amikor utazni kezdett. 42 országot látogatott meg (többek
között Magyarországon is járt), és több ezer alkalommal tett bizonyságot Isten hűségéről.

Ár: 1500 Ft
 

A tökéletes ajándék

zsebkönyv, 90 oldal, színes képekkel

Szerző: Naményi Tibor és Anita

A tökéletes ajándék c. könyv egy szívbemarkoló, igaz történet Kyráról, aki négy évesen lett rákos. Kövesd Kyra és családja történetét, szenvedéseit és a sok-sok csodát ebben a könyvben, amelyet a szülei írtak.

Ár: 1000 Ft
 

Keresztyénség vagy evolúció

zsebkönyv, 32 oldal

Szerző: Dr. Jeszenszky Ferenc

Sokan úgy vélik, hogy az evolúció elmélete egy olyan természettudományos területre vonatkozik, amely a keresztyénség szempontjából nem jelentős. Ebben a kis írásban meg szeretnénk mutatni, hogy ez egyáltalán nem így van. Az evolúció kérdése az a csatatér, ahol ma Isten seregei és a Sátán seregei megütköznek. Ezért az írásunk címében felvetett kérdés a keresztyén világnézet szempontjából döntő.

Ár: 400 Ft
 

A négy bibliai ősanya

A/5, 40 oldal

Szerző: Bognár Attila

A három bibliai ősatyának négy feleségéről olvashatunk a Szentírásban. Az ő életüket tárja elénk ez a könyv, felfedve azt, hogy hogyan mutatnak előre a Messiásra.

Ár: 600 Ft
 

Hit, remény, szeretet 2016 - FALINAPTÁR

színes, állóra kihajtható, 13 A/3 méretű oldal

Színes 2016-os falinaptár. A/3-asra kihajtható, felül képpel alul bibliai idézettel és naptárral. Középen poszter.

Ár: 1200 Ft
 

Buddhizmus - az Isten nélküli vallás

zsebkönyv, 88 oldal

Szerző: Martin Kamphuis

A buddhizmus a nagy világvallások egyike, amely Európában is jelen van.
Nyugat kapcsolatát a buddhizmussal történelmileg semmi sem terheli, ugyanakkor a buddhizmus mint keleti vallás jóval idegenebb számunkra, mint például az iszlám, mivel nem illeszthető be a nyugati gondolkodási kategóriákba.
Ahhoz, hogy jól magyarázhassuk a buddhizmust, belülről kell ismernünk. Csak akkor vagyunk képesek helyesen értelmezni, ha éltünk benne. Másfelől a buddhizmust kívülről is látnunk kell ahhoz, hogy össze tudjuk vetni a keresztyénséggel, és párbeszédet folytathassunk a követőivel.
A szerző mind a kettőre képes. A pszichológus és teológus végzettségű Martin Kamphuis hosszú ideig gyakorolta a tibeti buddhizmust, és 1985-től alternatív pszichoterapeutaként működött. 1990 óta viszont meggyőződéses keresztyén.

Ár: 800 Ft
 

Ismered a jövőt?

A/5, 144 oldal

Szerző: Joe S. Philip

Hogyan tartalmazhatja egy 2000 évvel ezelőtt írt könyv a jövőbeli események pontos leírását? A hírekben sokat hallunk háborúkról és konfliktusokról. Tudtad, hogy a Biblia ezeket is előre jelezte? A világtörténelem egyik legizgalmasabb időszakában élünk, mert közeledünk a próféciák következő fontos eseményéhez, a Gyülekezet elragadtatásához. Ez az esemény, ahogy a Biblia ezt előre jelzi, egy sor a világot érintő esemény kiindulópontja lesz, amik drasztikusan megváltoztatják az emberiség életét.
Ma, amikor az emberek egyre többet költenek jósokra, horoszkópokra és az asztrológia minden fajtájára, ez a könyv kitekintést ad arra az Isten által eltervezett jövődre és a sorsodra, amit a Biblia bemutat. A Szentírás részleteiben tár elénk olyan jövőbeli eseményeket, mint az elragadtatás, a nagy nyomorúság, az Ezeréves Királyság és az öröklét.
Ha kezded megérteni Isten jövőre vonatkozó tervét, az hatással lesz arra is, hogy most hogyan éled az életedet. Segíteni fog megérteni azt is, hogy a jövőre való felkészüléshez az szükséges, hogy átadd az életedet Krisztusnak, hiszen a jövő Róla fog szólni.

Ár: 1000 Ft
 

Prof. Dr. Werner Gitt rövid írásai

A/5, 96 oldal

Szerző: Werner Gitt

Werner Gitt rövid írásai a következő témákban:

Isten és a földönkívüliek
Valóban jó az ember?
A menny az a hely, ahol találkozni fogunk legjobb barátunkkal
„Vesd kenyeredet a víz színére”
A Biblia értelmezésének alapelvei – ahogyan egy természettudós látja
A férfi, akirõl csak szuperlatívuszokban lehet beszélni
A teista evolúciós elmélet tíz veszélye
Felvizezett keresztyénség
Kihez imádkozzunk?

Ár: 1000 Ft
 

Miért?

zsebkönyv, 88 oldal

Félelem, szerencsétlenségek, betegségek, természeti katasztrófák, földrengések, halál, háborúk...

MIÉRT? - Ad-e Isten választ ezekre a kérdésekre?

Gyakran teszünk fel ilyen kérdést, ha valahol a világban valami rossz történik. Sokszor nem találjuk a válaszokat, és azt gondoljuk, Isten hallgat ezzel kapcsolatban. De az Ő számára a sorsunk nem lehet közömbös!
Egyáltalán nem az! A Bibliában Isten elénk tárja az igazságot. E könyvben az életből vett példák sora segíthet válaszokat találni a nehéz kérdésekre.

Ár: 600 Ft
 

Egyiptomtól az ígéret földjéig

A/5, 104 oldal

Szerző: John Ritchie

Mózes öt könyvét egy nagy képtárhoz hasonlíthatjuk, amelyben a képek Krisztusra utalnak. Ilyen képeket jelenít meg számunkra Izráel népének hosszú utazása is.
Ez az Egyiptomtól Kánaánig tartó csodálatos utazás az emberi életrajzokkal ellentétben megmutatja az élet árnyoldalait is a fényes oldal mellett. Elmeséli a megváltott nép kudarcait éppúgy, mint győzelmeit. Arra is rámutat, milyennek kellene egy keresztyén hívő ember útjának lennie, és milyen az sokszor a valóságban.

Ár: 800 Ft
 

Isten felbecsülhetetlen gondolatai

A/5, 164 oldal

Szerző: Christian Briem

Felvetődhet a kérdés, hogy számunkra ma mennyire értékesek Isten gondolatai. Hiszen olyan rendkívüli időben élünk, amikor Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, az Ő életében és halálában teljesen kinyilatkoztatta magát. Ezt a kinyilatkoztatást az Újszövetség ihletett írasaiban olvashatjuk. Itt megengedi Isten, hogy belepillantsunk az Ő szívébe – a gondolataiba, azokba, amelyek már az idők kezdete óta foglalkoztatták Őt. Ezek az örök, isteni gondolatok és tervek Krisztusban öltöttek testet, Őbenne kerültek a középpontba és lettek áldássá a benne hívők számára minden időben.
Ez a néhány gondolat talán elég útravalóul, hogy elinduljunk, és felfedezzük, milyen hatalmas és végtelen az előttünk feltáruló isteni valóság.
Ez a könyv arra hivatott, hogy erősítse és elmélyítse ezt a vágyat bennünk. Számos, egymástól független cikket tartalmaz, amelyek majdnem 50 év leforgása alatt keletkeztek. A legkülönbözőbb témákat dolgozzák fel anélkül, hogy azokat valamilyen rend szerint egymással összefüggésbe hoznák.

Ár: 1000 Ft
 

Édentől Kánaánig - Napról napra végig a Biblián

A/5, 380 oldal

Szerző: John Bennett

Rövid áhitatok az év minden napjára Mózes öt könyve alapján. Az öt mózesi könyv gyakorlati, ma is aktuális tanítások tárházát tartalmazza.
Ár: 2000 Ft
 

A felét sem mondták el

183x124mm, 152 oldal

Szerző: Jasmin Yildiz - Werner Gitt

Az Ószövetség egyik magával ragadó és megindító története, amikor Sába királynője ellátogat Salamon királyhoz. Az emberiség történetének két rendkívüli egyénisége találkozik ekkor. A király elnyerte Isten jó tetszését, ezért Isten úgy megáldotta, hogy õ minden ember legbölcsebbike. A pogány királynő viszont azzal tűnik ki, hogy kétségbe vonja hazája ősi értékeit, hagyományait és szertartásait. Minden figyelmével, felfogóképességével és erejével arra törekszik, hogy megismerhesse a bölcsességet. Jasmin Yildiz szabadon, de a Biblia alapelveit figyelembe véve beszéli el ennek a királyi találkozónak az izgalmas történetét. A királynő napokon át tartó beszélgetésekben értesül Salamontól az igaz Istenről, arról az egyetlenről, aki odafordul az emberekhez, és beszél hozzájuk. A királynő számára szinte felfoghatatlanok az eljövendő Messiásról szóló prófétai kijelentések. Jasmin Yildiznek mesterien sikerült az Ószövetség összes fontos messiási utalását csokorba
kötni, és szemléletesen bemutatni azokban az izgalmas dialógusokban, amelyek Salamon és Sába királynője között zajlanak. A világtörténelemben egyetlen olyan személy létezik, akinek az életéről és viselkedéséről pontos jövendölés van. Ez Jézus Krisztus, akire minden pontosan ráillik, amit az ószövetségi próféták a Messiásról jövendöltek.
A könyv kiváló eszköz arra, hogy kételkedő vagy kérdéseket felvető embereket meggyőzzön a Biblia igazságáról, és a keresőknek utat mutasson a megváltó Jézus Krisztushoz.

Ár: 1200 Ft
 

A Biblia miért Isten beszéde

A/5, 64 oldal

Szerző: Roger Brind

A keresztyének hisznek abban, hogy a Biblia Isten beszéde. Vajon ez a hit csak egy „dogma” vagy vannak bizonyítékai annak, hogy valóban az, aminek mondja magát? C.Sanders a „Bevezetés az angol irodalomtörténet kutatásába” c. könyvében úgy érvel, hogy háromféle megbízhatósági próba van, melyeket használnunk kell bármely dokumentum vizsgálata során:
• Belső bizonyíték (amit a dokumentum állít magáról).
• Külő bizonyíték (hogyan igazodik a dokumentum kora világának tényeihez, dátumaihoz, személyeihez).
• Bibliográfiai vizsgálat (milyen úton jutott el a szöveg az eredeti dokumentumtól a másolatokig és kéziratokig amelyek ránk maradtak).
Roger Brind e három szempont alapján gyűjti össze a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a Biblia miért hiteles és megbízható forrás.

Ár: 600 Ft
 

Titok az Isten

123x182mm, 112 oldal

Szerző: Donald Macleod

Mit értünk Isten hármassága alatt? –
Van ennek jelentősége az életünkre nézve?
A Biblia világosan tanít az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egymás közötti kapcsolatáról. E hármas egység teljes megértése kívül esik azon, ami számunkra megadatott, mivel valójában egy isteni titokról van szó. Mégis lehetőségünk van arra, hogy bepillantsunk ebbe a rejtelembe.
Ez azért is fontos a számunkra, mert ha az Istenről alkotott képünk rossz, akkor más elképzeléseink is hibásak lehetnek. Donald Macleod könyvében bemutatja, milyen nagy jelentősége van számunkra a hármasságról szóló tanításnak, hiszen ez a mintája annak is, hogy hogyan éljünk, viselkedjünk társas kapcsolatainkban.
„A Szentháromságról szóló tanítás nem csak egyszerűen valami, amit el kell hinnünk, hanem olyan dolog, aminek mélységes hatással kellene lennie az életünkre.” – mondja Donald Macleod ebben a bibliahű, olvasmányos és hasznos könyvében.

Ár: 800 Ft
 

Jézus Krisztus születésének csodája

zsebkönyv, 48 oldal

Szerző: M. R. de Haan

Az orvos és prédikátor M. R. de Haan magával ragadó módon írja le Jézus Krisztus (a valóságos ember és valóságos Isten) emberré lételét. Ez előfeltétele volt annak, hogy mint bűntelen ember a Golgota keresztjén elszenvedhesse helyettünk a halált. Ez az örök üdvösség egyetlen útja minden ember számára, aki elfogadja Őt Megmentőjének és Urának.

Ár: 350 Ft
 

Tolerancia elkötelezettség nélkül? + Tolerancia - szeretet és igazság

zsebkönyv, 48 oldal

Szerző: Benedikt Peters

A tolerancia sokszor merül fel elvárásként világunkban. De mit értünk tolerancián? Mit ért ezen a Biblia? Mi az intolerancia?
Mit értünk a új tolerancia alatt? Hova vezet ez?
Ezekre a kérdésekre keresi Benedikt Peters a válasz ebben a füzetben.

Ár: 400 Ft
 

Létezik igazi prófécia?

10,5x21cm, 16 oldal

Szerző: Alexander Seibel

Létezik-e igazi prófécia?
Ennek a kérdésnek jár utána Alexander Seibel. Érveit a Bibliából meríti, azonban
érdekes érveket sorakoztat fel természettudományos szempontból is. Ez a könyvecske valóban gazdag és nagy jelentőségű üzenetet tartalmaz.

Ár: 200 Ft
 

Isten ígéreteinek tárháza

A-6, 384 oldal

Szerző: Spurgeon, C. H.

Ez az áhítatos könyv már a kilencedik kiadását éli meg, változatlan sikerrel. Tartalma - a minden napra egy ige magyarázatát jól érthetően egészséges humorral fűszerezve nyújtja át olvasóinak a szerző.
Ár: 1500 Ft
 

Térj vissza az első szeretethez

A/5, 88 oldal

Szerző: Alexander Strauch

„...de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.” Jelenések 2,4
Alexander Strauch e könyve minden hívőt állásfoglalásra fog késztetni. Jézus Krisztusnak azzal a figyelmeztető felhívásával foglalkozik, ami a Jelenések 2,2-6-ban szól a gyülekezethez.
A mű első része figyelmeztet bennünket, hogy előfordulhat, hogy egy egyén vagy egy gyülekezet ugyan ragaszkodik az egészséges tanításhoz, hűséges az evangéliumhoz, erkölcsileg feddhetetlen és szorgalmas, de mégsem kedves Krisztusnak, mert hiányzik belőle a szeretet. Lehetséges, hogy a szeretet már rég kihűlt, miközben kifelé a vallásos teljesítmény elfogadhatónak vagy akár dicséretre méltónak tűnik.
A második rész a szeretet gyakorlati módon történő alkalmazását mutatja be a helyi gyülekezetben.
A harmadik rész egy öt leckéből álló tanulmányozó munkafüzet, ami kiváló eszköz lehet kis csoportok számára.
„Jézus azt parancsolta, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből, és szeressük felebarátunkat, mint magunkat. Mégis kevés keresztyén veszi ezt komolyan. Nem úgy Alexander Strauch, aki segít nekünk megérteni, hogy hogyan alkalmazzuk egyénileg és a gyülekezetben Jézus parancsát. Minden hívőnek előnyére válik e kötet komoly tanulmányozása.”
- Jerry Bridges, a Törekvés a szentségre és az Istenfélő élet szerzője.

Ár: 800 Ft
 

Átok alatt és Krisztustól elszakítva

A5, 160 oldal

Szerző: Johannes Gerloff

Az elmúlt évszázad óta, különösen a holokauszt és Izráel államának létrejötte után, szemünk láttára bontakoznak ki azok az ígéretek, melyeket Isten az Ó- és Újszövetségben Izráelnek adott, és amelyeknek a történelem mostani fázisában befolyással kellene lenni igehirdetésünkre.
Pál apostol szilárdan hirdette: Isten nem vetette el népét. Johannes Gerloff a Római levél 9-11. fejezetének magyarázatában az Izráellel kapcsolatos kérdésekre ad gyakran meglepő válaszokat, különösen a mai közel-keleti helyzet hátterére tekintettel. Az Izráelnek tett bibliai ígéretek végső célja, hogy Isten hűsége és dicsősége nagy legyen a népek szemében.

Ár: 1200 Ft
 

Izráel maradéka

A5, 152 oldal

Szerző: Arnold G. Fruchtenbaum

Az Izráel maradéka - A messiási zsidó közösség tanítása, történelme és filozófiája című könyv Dr. Arnold G. Fruchtenbaum e témában írt korábbi művének aktualizálása az egész világon gyorsan növekvő és változó messiási zsidó mozgalommal kapcsolatban. A szerző messiási zsidóként írja könyvét zsidók és nem zsidók számára egyaránt. Világos áttekintést ad a mozgalom helyzetéről a hívők közösségében.
Dr. Fuchtenbaum összefoglalja, hogy ez a mozgalom miben különbözik és hogyan kapcsolódik a zsidó néphez, Mózes törvényéhez, a helyi keresztyén gyülekezetekhez, Izráel államhoz, a misszióhoz és sok más időszerű kérdéshez.
A gyorsan növekvő messiási zsidó közösség érdeklődést és szembenállást is kivált. E kötetben olvashatunk arról, hogy mit is jelent ma a messiási zsidó mozgalom, milyen a tanítása, illetve milyen kérdésekkel kell még megbirkóznia.

Ár: 1200 Ft
 

Bogárkák

B/5, 132 oldal, keménykötés

Szerző: Jan Karafiát

Egy elgondolkodtató mese az engedelmességről.
Jan Karafiát megragadó története mind gyermekek, mind felnőttek számára egyaránt izgalmas. Isten az engedelmességet tette a megváltás útjává Jézus Krisztus által, aki Atyjának engedelmeskedve vitte végbe az emberek megmentését, mi pedig hitbeli engedelmesség által nyerhetjük el azt. Hogy mit is jelent ez a mi életünkben a bölcsőtől a halálig? Ebben a mesében a szentjánosbogarak életéből kaphat választ erre a kérdésre apraja és nagyja.

Ár: 2000 Ft
 

Kincskeresők - "...hasonló a mennyek országa az elrejtett kincshez"

A/5, 160 oldal

Szerző: Werner Gitt

A tudomány lenyűgöző eredményeket képes felmutatni. És mindig vannak új és újabb, csodálatra méltó felfedezések. Lehet még egy ilyen felvilágosodott korban a mennyben hinni? A mennyben, amelyet nem látunk, és amelynek létét fizikai mérőműszerekkel sem tudjuk bizonyítani?
Nyikita Hruscsov, a szovjet állam és kommunista párt első embere annak idején így gúnyolódott:
„A szovjet emberek nem a mennyei paradicsom felé törekszenek. Ők földi paradicsomot akarnak. Saját magunk akartunk róla meggyőződni, mi a helyzet a mennyei paradicsommal, és elküldtük felderítőnket, Jurij Gagarint. Körberepülte az egész földgolyót, de semmit sem talált a világűrben. Azt mondja, teljes sötétség uralkodik ott. Nincs kert, nincs semmi olyasmi, ami a paradicsomhoz hasonlítana.”
Ezzel szemben Az, aki ezt bizonyosan tudja, ezt mondja: „a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók”. Az örökkévaló dolgok
el vannak rejtve. Nem az utcán hevernek, és nem lehet őket a Hubble-féle űrteleszkóppal sem felfedezni. Azonban az örökkévalóság Ura ez elé a kihívás elé állít bennünket: létezik egy kimondhatatlan értékű kincs. Ragadd meg feltétlen, ha rátalálsz! Mert akkor megtaláltad a mennyet, tiéd az örök élet.
Ebben a könyvben olyan emberek bizonyságtételeit olvashatjuk, akik megtalálták ezt a kincset, és általa örökre megváltozott az életük.

Ár: 1500 Ft
 

Istennél minden lehetséges

zsebkönyv, 80 oldal

Szerző: Emil Krémer

Hitler idején az üldöztetéseket, a bebörtönzést és a koncentrációs táborok poklát szenvedték el testvéreink az emberek millióival együtt. Isten hűségének itt bemutatott bizonyságtételei jól szemléltetik, hogyan vezeti Isten az Ő gyermekeit a legnehezebb körülmények között is.
Ami olyan mélyen meghatott bennünket, az a Krisztusban megtalált biztonság, védettség érzése, a benső öröm még a börtönben is, a hit bátorsága, és az a vágy, hogy embereket vezessenek az Úrhoz még az üldöztetés idején is.
Ugyanakkor hangsúlyozzuk az írónak a bevezetésben megfogalmazott óhaját és leghőbb vágyát, hogy minden olyan Olvasónk, aki még nem döntött Jézus Krisztus mellett, bátorságot nyerjen az elhatározásra, és fogadja el az Úr Jézust személyes Megváltójának, hiszen Ő mindenkiért feláldozta életét a golgotai kereszten.

Ár: 700 Ft
 

Forrás fakad a pusztaságban

A/5, 432 oldal

Szerző: L. B. Cowman

A Forrás fakad a pusztaságban, a világszerte ismert klasszikus evangéliumi áhítatos könyv évekig táplálta és gazdagította Isten népét a „pusztában” járva. Most magyar nyelven is feltörhet a bölcsesség, a bátorítás pezsgő, tiszta folyama. A Forrás fakad a pusztaságban korszerűsített változata megújulást és felüdülést hoz a mostani generáció hűséges vándorainak az év minden napjára egy-egy igeszakasz és a hozzá kapcsolódó gondolatok segítségével. Könnyen érthető, mai nyelven, szépen adja vissza az eredeti áhítatos könyv időtlen mondanivalóját. A könyvet – Oswald Chambers Krisztus mindenekfelett című könyvéhez hasonlóan – számos nyelvre lefordították. A két műben nemcsak az közös, hogy nagyon népszerűek, hanem az is, hogy első kiadásuk ugyanabban az időszakban történt. L. B. Cowman és O. Chambers egy időben együtt is szolgálták az Urat, és mindkettőjükre nagy hatással volt C. H. Spurgeon.

„Élő víz a hit kipróbált kútfejéből” – Gary Smalley

Ár: 2000 Ft
 

Műtétek a dzsungelben

124x182mm, 116 oldal

Szerző: Paul White

"Nagyot rándult az autó, amikor megállt. Az asszony rettenetes állapotban volt. Levegő után kapkodott, és csak egy icipici rezdülés mutatta, hogy még él, és a szíve még dolgozik. Kinyitottam a táskámat, kivettem a fecskendőt és egy dobozt, amelyben a morfium tabletták voltak, és – új problémával álltam szemben. Nem volt vizem, amiben a tablettát feloldjam! Mit lehet itt most tenni? Ekkor vettem észre, hogy a hűtőből keskeny gőzsugár tör ki. Hiszen itt van víz, még hozzá sterilizált!"

A kórház mindennapjait továbbra is a betegségekkel, sérülésekkel és hiedelmekkel való harc teszi ki. A gyengén felszerelt központba érkező betegek újabb és újabb kihívás elé állítják a dzsungeldoktort. A gyógyítás a nehéz körülmények ellenére is örvendetes eredményeket hoz, azonban az itt élő emberek életében az igazi változást és gyógyulást a Biblia örömüzenetének megértése okozza.

Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.

Ár: 1000 Ft
 

Kibékülés az erdészházban

124x182mm, 94 oldal

Szerző: Erich Schmidt-Schell

Markus és testvére, Andrea idén a nyári szünetet a nagyszüleinél tölti egy erdészházban. Mennyi felfedeznivaló vár ott rájuk! Markus nagyon megörül,
amikor a szomszédban lakó Kevinben barátra talál, akivel közösen kirándulásokat tesznek az erdőben.
Jó barátságuk azonban csak addig tart, amíg egy alkalommal heves veszekedésre nem kerül sor közöttük. Kevin, aki korábban olyan kedves volt pajtásával, most csúnyán elbánik Markusszal.
Mi tévő legyen ebben helyzetben Markus? Visszavágjon valahogyan? Vagy bosszút álljon? Esetleg van más megoldás is?


Ár: 800 Ft
 

Még ma? - Szabadon Isten számára

A5, 125 oldal

Szerző: Frank Wallace, Karl-Heinz Weber

Még ma? - 3 előadás az Úr Jézus eljöveteléről

Az az igazság, hogy Krisztus eljön, és magával viszi az övéit (ez az elragadtatás), évszázadokon át ismeretlen volt. Csak nagy általánosságban beszéltek „az utolsó napról, a végítéletrõl”. Boldog az, aki ezt a csodálatos igazságot ismeri. De vajon az Urunk eljövetelére való reményteljes várakozás élõ valóság-e a mi számunkra,és gyakorol-e megszentelõ befolyást életünkre?
E könyv kiadásával az a kívánságunk, hogy az Urunk eljövetelére való várakozás mindannyiunk számára élõ valósággá váljék.
Lehet, hogy eljön: „Még ma?” – Várod?!

Szabadon Isten számára - A Római levél 5–7. fejezeteinek magyarázata

Pál apostol tanításai a Római levél 5,12–8,3-ban mindennapi keresztyén életünk számára nagyon fontosak. A Római levélnek ez a fejezete bemutatja, hogy a keresztyén ember Isten kegyelme által szabadul meg a bűn hatalmától és a törvénytől. Ez a szabadulás alapfeltétele annak, hogy boldog életet élhessen Isten dicsőségére.
Ezt a versről versre haladó igemagyarázatot gondosan átdolgozott előadások alapján állította össze a szerző. Karl-Heinz Weber értelmezése nagy segítséget nyújthat a Római levél nem egyszerű, de alapvető útmutatásainak jobb megértéséhez és ahhoz, hogy győzelmes keresztyén életet éljünk.

Ár: 800 Ft
 

Ezékiás - A férfi, aki bízott Istenben

A5, 136 oldal

Szerző: Wolfgang Bühne

„Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána” (2Királyok 18,5).
Milyen páratlan és rendkívüli módon értékeli Isten Ezékiás király személyét és életét! Ennek ellenére azonban Ezékiás gyakran háttérbe szorul a többi bibliai személy mögött. Ugyanakkor minden okunk megvan arra, hogy tanulmányozzuk ennek a férfinak nagy hatású történetét, mivel fontos dolgokat tanulhatunk belőle, és áldott szolgálatokra készíthet fel bennünket:
- Bízzunk Istenben akár „fent”, akár „lent” járunk, vagy szürke hétköznapokat élünk meg!
- A kísértések és próbák idején ne csupán saját erőnkre és bölcsességünkre hagyatkozzunk!
- Ismerjük fel a jómód és a jó idők rafinált buktatóit és veszélyeit!
- Ne veszítsük el bátorságunkat akkor sem, amikor Isten népe szellemi értelemben száraz időszakokon megy keresztül, hanem imádkozzunk megelevenedésért, számoljunk az ébredés lehetőségével, és tiszteljük meg Istent azzal, hogy a válságos időszakokban is egyre rendíthetetlenebbül bízunk benne!
Ezt a kötetet az az imádság kísérte, hogy ébredjen bennünk érdeklődés az Ószövetség többi szereplőjének az életútja iránt is, és így tanuljunk az előttünk járó nemzedékek győzelmeibõl és bukásaiból.

Ár: 1200 Ft
 

Láttuk Jézus Krisztus dicsőségét

A-5, 200 oldal

Szerző: C. H. Spurgeon

Áldott szolgálatának negyvenes éveiben C. H. Spurgeon (1834–1892) nagy előszeretettel prédikált újra meg újra az Úr Jézus csodáiról.
Ezek az erőteljes igehirdetések annak bizonyságai, hogyan tudta Isten ezt a férfit arra használni, hogy megnyissa keresztyéneknek és nem keresztyéneknek a szemét Isten Fia nagyságára és dicsőségére. Ezt a kötetet számos, Jézus Krisztus csodáival foglalkozó igehirdetése közül válogattuk össze, amelyekből kivétel nélkül kicsendül az író óhaja:
„Ó, kedves gyülekezet, kérlek, szorgalmasan szolgálj az Úr Jézusnak a tőle kapott szolgálatban, tégy jót az emberekkel! Isten áldjon meg benneteket, kedveseim, Krisztusért!”

Ár: 1500 Ft
 

Maszáj - Az evangélium sorsfordító ereje egy afrikai törzs életében

124x183, 184 oldal

Szerző: Paul White

Dr. Paul White, a jól ismert ausztrál író Tanganyikában dolgozott orvos misszionáriusként. Az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, saját tapasztalatait az olvasóhoz közel hozva.
A Maszáj c. könyve John Mpaayei maszáj vezető élete alapján készült. Ez a vad, büszke, harcos nép sok helyen még ma is ragaszkodik hagyományos életmódjához, a nomád marhapásztorkodáshoz, a hosszú lándzsát forgató harcosok neveléséhez, ill. babonás hitvilágához.
Ez a magával ragadó történet bemutatja életmódjukat, testi szükségleteiket, melyek a dzsungelkórházba vezetik őket, és lelki szükségleteiket, melyek hatására megnyitják szíveiket Isten előtt.
Betekintést nyerhetünk a dzsungeldoktor által működtetett kórház mindennapjaiba és az itt élők életében bekövetkező drámai eseményekbe.

Ár: 1500 Ft
 

Ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok...

A/5, 160 oldal

Szerző: Alexander Strauch

A konfliktusok hívő keresztyének között az egész világon problémát jelentenek.
Alexander Strauch ebben a kötetben bibliai elveket mutat be konfliktushelyzetek kezelésére – legyenek ezek akár személyes feszültségekkel, akár életstílusra vonatkozó kérdésekkel, akár a gyülekezeti élet gyakorlatával vagy pedig eltérő tanítási felfogásokkal kapcsolatosak. A megoldás nem egy meghatározott stratégiában van, hanem egy olyan életben, amelyet a Szent Szellem vezet.

A könyv:
- sok, jól kidolgozott, gyakorlati példával, történettel segíti a hétköznapi hasznosítást,
- felöleli a konfliktushelyzetek széles körét,
- biztos bibliai alapokon áll, megvizsgálva minden kapcsolódó igeverset.

Alxander Strauch több mint 30 éve a Littleton Bible Chapel vénje (elöljárója). A Colorado Christian University Újszövetség tanára. Könyvei világszerte ismertek, és értékes segítséget jelentenek gyülekezetek vezetésében és gondozásában. Alexander Strauch négy felnőtt leány édesapja, feleségével Littletonban lakik.

Ár: 1500 Ft
 

Árulás az Orkney-szigeteken

124x182mm, 212 oldal

Szerző: Bettina Kettschau

Vajon ki a tulajdonosa a gyönyörű gyűrűnek, amelyet az erdőben egy régen feledésbe merült kriptában találtak? Ki az a titokzatos idegen, akivel Mairdie messze fent, a sziklás réten találkozott? Úgy látszik, csak Tobermory, a csavargó ismeri őt. És mi történt akkor, amikor két régi, skót nemesi család összeveszett egymással?
Amikor Mairdie és testvérei beutazzák az Orkney-szigeteket, észrevétlenül a múlt titokzatos rejtélyeivel találják magukat szemben. Létezik-e kivezető út a gyűlöletből és a bűnből?

Ár: 1500 Ft
 

Vissza a teremtéshez? Vissza a teremtőhöz!

112x180mm, 184 oldal

Szerző: Dr. Baranyi István

A „hit” és a „tudomány” tárgya évszázadok óta foglalkoztatja elménket. Meglepő, hogy a hitnek milyen óriási és döntő befolyása van a tudományos kutatómunkára és főleg az eredmények értelmezésére. Két lehetőség áll fenn:
1. Hiszünk a Biblia Istenében, mint minden dolog teremtőjében.
2. Hiszünk az evolúcióban, hiszünk a hosszú időkben, hiszünk a véletlenekben, hisszük, hogy az idők múlása egy olyan folyamatot hoz létre, amelyben a primitív komplexebbé, felsőbbrendűvé és tökéletesebbé válik.
A mai tudományos kutatónak rendkívül nagy hitre van szüksége, hogy rá tudja bízni a folyamatokat a „véletlenre” és az „anyag önszerveződésére”. El kell fogadnia, hogy ma minden folyamat ugyanúgy zajlik, mint régen, az idők kezdetén, tehát a hatások és az erők változatlanok maradtak. Mivel a valószínűségszámítás semmilyen esélyt sem hagy ezeknek a véletleneknek, így óriási időtartamokkal, modellszámításokkal és elméletekkel kell a bizonyíthatatlant áthidalni. Ezeket tetszés szerint lehet változtatni és a jelentkező nehézségekhez idomítani.
A könyv megvitatja a Biblia és az evolúciós elmélet alapján a Föld páratlanságát, az élővilágot, az özönvizet, a Föld és kőzetek korát, a világmindenséget és Isten csodálatos teremtését, az embert.
Ellentétben a svájci-francia kultúrfilozófus, Jean-Jacques Rousseau felfogásával, az előadássorozat címe – „Vissza a teremtéshez? Vissza a teremtőhöz!” – utal a teremtőhöz és a teremtéshez való fordulásra Biblia értelmében: Isten kell, hogy életünket befolyásolja és megváltoztassa a mi üdvösségünkre.
Az író geológus, és főleg őskohászattal foglalkozott régi kultúrákban.

Ár: 1200 Ft
 

Újszövetségi kommentár

B/5, 678 oldal

Szerző: Arno C. Gaebelein

Ez a kommentár a Szentírás jobb és mélyebb megértésében kíván segítséget nyújtani. Ez a kötet a teljes Újszövetséghez ad magyarázatokat. Szerzője 1861-ben Németországban született, majd később az Egyesült Államokban tevékenykedett, mint hívő lelkész, aki a zsidómissziót is szívén viselte. Aktív írói szolgálata során sok cikket, traktátust írt, de folyóiratot is szerkesztett, valamint ismertetőket és kommentárokat is.
Ár: 4000 Ft
 

5 döntő kérdés a keresztyénségről

zsebkönyv, 84 oldal

Szerző: Tom Short

„Azt mondták nekem, hogy egyszerűen hinnem kell… Amikor a főiskolára kerültem, felfedeztem, hogy a többi ember is ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül, de választ nem kapnak ők sem – és így lettem ateista.” (Egy egyetemista lány Texasból)

– Valóban van bizonyíték arra, hogy Isten létezik?
– A Biblia nem csupán egy szokványos könyv?
– Végtére is nem én határozhatom meg, hogy számomra mi a jó?
– Jézus nem csupán egy jelentős tanító volt?
– Nem unalmas keresztyénnek lenni, és a keresztyénség nem szab-e korlátokat?

A kezedben tartott könyv az egészséges emberi értelem számára kihívó információkat nyújt a keresztyén hit alapjairól. Tom Short egészen új megvilágításban nyomós, meggyőző érveket ad Jézus Krisztusról és a Bibliáról, megfontolásra ösztönözve az olvasót.

De vigyázat! Rá fogsz jönni, hogy a keresztyén hit valóban következetes, és aztán az összes kérdés közül a legfontosabb előtt találod majd magad.

Ár: 700 Ft
 

Szeretve vezetni

A/5, 192 oldal

Szerző: Alexander Strauch

Ez a kötet segítséget nyújt a gyülekezeti vezetők és tanítók számára, hogy világosan lássák, mit tanít a Biblia a szeretetről. Ennek megértése elengedhetetlen az egyes vezetők és a gyülekezet egésze számára is.

A könyv:
 - jelentősen hozzájárulhat az egészséges kapcsolatok kialakításához,
 - növeli a szolgáló testvérek felkészültségét,
 - segít elkerülni az értelmetlen konfliktusokat és viszályokat,
 - hozzájárul az egészséges gyülekezeti élet létrejöttéhez,
 - támogatja az evangelizációt végzők szolgálatát.

Ha vezeted vagy tanítod Isten népét – légy akár vén, diakónus, igehirdető, vasárnapi iskolai tanító, ifjúsági munkás, bibliaóra vezető, misszionárius vagy evangélista –, e kötet segítséget nyújt, hogy igazán szeretetteljes vezető váljon belőled.

Nem csak vezetők számára fontos, hogy megtanulják a szeretet gyakorlati módon történő alkalmazását és kifejezését, ezért ajánljuk a könyvet mindazok számára, akik a hétköznapokban érzik a szeretet hiányát.

Ár: 1500 Ft
 

Gyűjtsd össze könnyeimet!

zsebkönyv, 72 oldal, illusztrált

Szerző: Sylvain Fayard

Isten ismeri érzéseidet, és látja könnyeidet. Tudja miért sírsz, legyen sírásod oka akár gyász, fájdalom, keserűség, bűnbánat, mások iránti együttérzés vagy öröm.
A Bibliában sok olyan hívő emberrel találkozunk, aki nehéz helyzetében sírva és imádkozva tapasztalta meg Isten vigasztalását. Ezek a példák azért írattak meg, hogy bátorsággal töltsék el szívünket.
Jézus Krisztus is ontott könnyeket. Megérti, ha sírsz. Együttérzése enyhíti fájdalmadat. Hívő emberként csodálatos reménységed van: az Úr Jézus hamarosan visszajön, és magával visz a mennybe! Akkor majd Isten minden könnyet letöröl a szemedről.

Ár: 600 Ft
 

Az Úr gondot visel

zsebkönyv, 64 oldal

Szerző: Spurgeon, C. H.

Ugyan, melyik hívő szíve nem melegedett már át a 23. zsoltár olvasásakor? A 46. zsoltár a jó olvasmány azoknak, akik a nyomorúság idejét élik. Minden korok hívőit Isten dicséretére indították a 100. zsoltár szavai. Melyik hívő keresztyén család ne olvasta volna a már 121. zsoltárt, mielőtt a család egyik-másik tagja hosszú útra indul, vagy életében új korszak köszöntött be?
A könyvben isteni bátorító és vigasztaló gondolatokat találunk az említett zsoltárok alapján.

Ár: 400 Ft
 

Az Újszövetség áttekintése

A5, 176 oldal

Szerző: Arend Remmers

Ez a kötet mind a 27 ÚSZ-i könyvhöz rövid bevezetőt ad, amely fontos információkat tartalmaz az egyes könyvek szerzőjéről, keletkezésének idejéről és céljáról, valamint bemutatja a könyvek tartalmi felosztását is, hogy így megkönnyítse üzenetük megértését. További segítséget nyújtanak ezen kívül a négy evangéliumot összehasonlító táblázat, az Újszövetségben található ószövetségi idézetek táblázata, valamint különböző térképek és ábrák is.
Ár: 1200 Ft
 

Jézus Krisztus Iskolája

A5, 80 oldal

Szerző: T. Austin Sparks

E könyv tanításai mély és kíméletlen módon szólnak hozzánk, mintha közben üllőn formálódnánk, amelyen Isten munkálja az „edényt”. Ez nem csak tanítás; ez tapasztalat. Csak azok, akik valóban komolyan gondolják a kapcsolatot Istennel, veszik majd a fáradságot, hogy elolvassák. Ezek számára két tanács segítségül szolgálhat. Először is, ne feledkezzenek meg arról, hogy élőbeszéd került rögzítésre! Az üzenetek egy konferencián hangzottak el, és az olvasónak meg kell próbálnia egy hallgató szellemével és értelmével figyelnie, nem csupán egy olvasóéval.
A másik tanácsom, hogy ne sokat haladjunk egyszerre. Csaknem minden lap átgondolást igényel, és a fáradtság legyőzi a figyelmet, ha túl sokat olvasunk csendes elmélyülés nélkül.

Ár: 800 Ft
 

Krisztus középcsatára (James Stewart - egy válogatott futballista - élete)

A5, 276 oldal

Szerző: Lukátsi Vilma

"Krisztus középcsatára" - ne ütközzön meg senki a könyv címén, azt gondolva, hogy csupán érdeklődést felkeltő fogást szolgál a mai sportrajongó fiatalok számára! Istennek minden kor számára sajátosan megnyilvánuló kegyelmét fejezi ki.
Figyeljünk oda egy bizonyságtevőre, akinek élete úgy indult, hogy Skócia egyik legjobb középcsatára váljék belőle, de azután - Isten személyesen neki szóló kegyelmét elfogadva - ugyanazzal a friss lendülettel vállalta a küzdelmet Krisztusért!
Isten egyéneket hív el egyéni módon, ezért nem lehet az Ő szolgáit utánozni. Az utolsó tanítványi beszélgetésen a mi fülünknek szinte keményen hangzó mondattal intette az Úr a kérdezőt arra, hogy ne foglalkozzon a másik feladatával, rá csak az tartozik, hogy Őt kövesse. Az Ő szolgáinak hitét kell követnünk, nem a módszerüket (Zsid 13,7).
Így fogadjuk hát ezt a könyvet!

Ár: 1000 Ft
 

Kegyelmet kegyelemre

A5, 96 oldal

Szerző: Watchman Nee

Ez a kötet azokat az üzeneteket tartalmazza, melyeket Watchman Nee egy hosszabb időszak alatt mondott el. A tartalmi összefüggések miatt most egyetlen kötetben kerültek lefordításra és publikálásra.

A szerző a keresztyénség néhány alapvető, mégis néha félreértett tanítását fejti ki úgy, hogy először példázatok segítségével mutatja be, hogy mit jelent a kegyelem, amit Istentől kaptunk. Azután folytatja annak bemutatásával, hogy mit tesz velünk a kegyelem, amit Jézus vérének köszönhetünk, ami jobban beszél, mint Ábel vére. Magyarázza a bűn működését, és hogy hogyan arathatunk győzelmet felette. Beszél a keresztség valódi jelentéséről és a bűnvallás hasznáról. Végül elénk tárja a kegyelem munkáját, ami megnyilvánul az Istennel való közösség gyakorlásában és az ember részéről Isten szeretetében. Az i-re a pontot az teszi fel, amikor megtudjuk, hogy miért Magdalai Mária volt az, akivel az Úr Jézus először találkozott feltámadása után.

Ár: 1000 Ft
 

Egy vidám földműves életbevágó tanácsai - Szántó János beszédei (új, javított kiadás)

zsebkönyv, 180 oldal

Szerző: Spurgeon, C. H.

"Szántó János beszédeit az egyszerű embereknek, munkásoknak és a földműveseknek írtam. A vidéki stílusért és a közmondásokhoz hasonló stílusért mellőztem a válogatott szavakat. Céloztam és ütöttem. Sok ember gyengeségét felnagyítottam, és megpróbáltam felhívni a figyelmüket az Istentől nyert erkölcsi tulajdonságokra... Nem haragszom, ha könyvemet egyesek a stílusáért olvashatatlannak minősítik."

"Ha megelégszel naponta egy vékony fonállal, egy év alatt vastag köteled lesz. Ha egyik tégla a másikat követi, hamar felépül a házad"

Ár: 1200 Ft
 

Jézus - a fájdalmak férfia

zsebkönyv, 80 oldal

Szerző: Arend Remmers

Ebben a könyvben elsősorban az Úr Jézus megváltó, engesztelő szenvedéseivel foglalkozunk, amelyeket a Golgota keresztjén szenvedett el. Azonban az is világossá válik, hogy földi küldetése kezdetétől a végéig a szenvedések útja volt. Ezen szenvedésekben példakép lehet számunkra, ugyanakkor példája megerősítésünkre is szolgál. Ha Isten Igéje alapján elgondolkodunk Krisztus szenvedéseiről, imádat fog ébredni bennünk Megváltónk iránt, és bátorítást kapunk arra az esetre, ha tanítványaiként osztozunk szenvedéseiben.
Ár: 500 Ft
 

Ami minden fáradságot megér

zsebkönyv, 80 oldal, színes illusztrációkkal

Szerző: Jasmin Yildiz - Werner Gitt

Az etióp pénzügyminiszter története a Biblia egyik leghatásosabb leírása. Egy Istent kereső embert mutat be, aki bár alig tudott valamit Istenről, nem sajnált semmi fáradságot, akinek nem létezett fontosabb cél, mint hogy az örök életet megtalálja. Vajon mi indította ezt a magas állású embert arra, hogy ilyen következetes elszántsággal mindent arra tegyen fel, hogy megismerje az igazi Istent? Jasmin Yildiz elbeszélési szabadsággal, de a bibliai alapelveket betartva dolgozza fel a történetet. Elbeszélése olyan izgalmas, hogy le sem lehet tenni mielőtt a végére nem érünk. Éppen az olyan olvasóknak jelent segítséget az evangélium megértésében, akik még nem ismerik ki magukat a Bibliában.
Ár: 700 Ft
 

Az elveszettek boldogsága - öt, mindent megváltoztató találkozás története

A/5, 128 oldal

Szerző: Wolfgang Bühne

Hans Günter rohamfegyvere már töltve van. Annak az orvosnak az életét készül kioltani, aki szerinte nem megfelelően kezelte haldokló fiatal feleségét. Azonban két órával a tervezett gyilkosság előtt egy lerázhatatlan biztosítási ügynök keresztülhúzza sötét, bosszúálló terveit.
Tim az életében különböző szerepeket játszik: egyrészt derék polgár, aki a fúvószenekarban trombitál, másrészt reggae-t hallgat és hasist szív. Később ezoterikus „bioőrült“ lesz. Legvégül felismeri, hogy Istennel mindenféle hókusz-pókusz nélkül is igazi kapcsolatba kerülhet.
Carinát gyötrik gyermekkori élményei, ezért szeretet és elismerés utáni vágyát alkohollal, gyakori partnercserével és okkult praktikákkal próbálja csillapítani.
Tasso magabiztos, dörzsölt vállalkozó, aki hozzászokott a sikerhez, és kikezdhetetlennek tartja magát. Aztán barátai meghívják egy rövid kirándulásra, ahol a számára teljesen ismeretlen környezetben rájön,  milyen önző gazember valójában. Ennek pedig mélyreható következményei lesznek...
Yusuf gyermekkorát Anatóliában töltötte. Hazáját elhagyva nagy reményekkel és tervekkel érkezik Németországba, de hamarosan azt kell átélnie, hogy álmai szappanbuborékként foszlanak szét, vigaszul pedig nem marad más számára, csak az alkohol.

Ezeknek a látszólag reménytelen és minden illúziójuktól megfosztott embereknek életük keresztútján olyan találkozásban van részük, ami egyszer és mindenkorra megváltoztatja az életüket...

Ár: 1000 Ft
 

Ha mindez igaz...

zsebkönyv, 48 oldal

Szerző: Léon Taschi

Jézus Krisztus az Isten által küldött hatalmas Megváltó, vagy csupán egy szép legenda?
A kérdés túl fontos ahhoz, hogy válasz nélkül hagyjuk.

Ár: 500 Ft
 

Amikor Isten könnyezik – A szenvedésben hordozó reménységről

A/5, 232 oldal

Szerző: Joni Eareckson Tada, Steven Estes

Joni Eareckson Tada több mint negyven éve tölti napjait tolókocsiban, és sok fájdalmas tapasztalatot szerzett. Ezért különösen világosan látja, mi Isten szándéka a szenvedésünkkel. Könyvében régi barátjával, Steven Estes-szel közösen olyan válaszokat ad a szenvedés kérdéseire, amelyek nem felszínesek, és a legnagyobb nyomorúság idején is segítenek.
Ez a könyv arról az Istenről szól, aki sír az emberi szenvedés láttán, aki saját maga is alászáll szenvedésünk mélységeibe, és szól arról a szeretetről is, ami arra indította Őt, hogy megengedje a szenvedésünket. A könyv elmondja, hogyan tapasztalhatjuk meg Isten kegyelmét és barátságát életünk nehéz útjain, s ez remélhetőleg teljes egészében megváltoztatja majd a szenvedéshez való viszonyulásunkat, meggazdagít és bátorsággal tölt el.

Ár: 1500 Ft
 

ELFOGYOTT Figyelj! Isten szól...

A5, 200 oldal

Szerző: Gaál Éva

Építő gondolatok, rövid áhítatok az év minden napjára fiatalok számára.
Ár: 1200 Ft
 

Haláltánc a mélység szélén

A/5, 72 oldal

Szerző: Wolfgang Bühne

Öt ember áll az előtt a kérdés előtt: azért születtem, hogy meghalljak? Küzdelmeik során rátalálnak az igazi életre.

Peter - Egy átlagos csütörtöki napon egy figyelmetlenül leadott lövés következében emberi céltáblává válik, ami egyszer és mindenkorra megváltoztatja az életét…
Michael - Szeretet utáni sóvárgása miatt a heavy metal és a kábítószerek világába sodródik, aminek majdnem végzetes következményei lesznek…
Éva - Hányinger kerülgeti, ha az életére gondol – pedig mély vágy él benne a meleg, védett családi fészek után. Modellként étkezési zavarokkal küzd, és az ezotéria sem segít rajta...
Walter - Hazájában, egy kis banánköztársaságban menekül a szegénység elől – vagyonra és  hatalomra tesz szert, a nőknél is sikere-ket arat, mégis nagyon távol jár a boldogságtól…
Michael - Az erõszak bûvöletébe kerül, de ennek keserves a vége. Egy futbalhuligán meglátja a maga valóságos arcát…

Hívők és nem hívők számára ajánlható olvasmány.


Ár: 800 Ft
 

Jézus imaélete - bátorítás és kihívás számunkra

A/5, 136 oldal

Szerző: Wolfgang Bühne

Nincs még egy ilyen téma, amely ennyire egyértelműen tükrözné szellemi szegénységünket, hanyagságunkat, erőtlenségünket, és aligha aláz meg jobban kérdés, mint amikor az imaéletünk iránt érdeklődnek... Létezik azonban Egyvalaki, akinek az imaélete felől bármikor érdeklődni lehetett volna. Valaki, aki igazsággal és hatalommal mondhatta el önmagáról: "de én imádkozom"! Ebben a könyvben ennek az Egyvalakinek a példája áll a középpontban. Mellette szerepel még néhány "kisebb" példakép a Bibliából és az egyháztörténelemből. Az Úr imaélete, amelyet legrészletesebben Lukács evangéliuma ír le, bátorító gyakorlati példák egész sorát kínálja.

A téma ősi, a feldolgozása nagyon mai és aktuális.

Ár: 800 Ft
 

Penuél és Jákób szorongattatásának ideje

zsebkönyv, 32 oldal

Szerző: Harald Fölsch

Egy könyv Izráel fiainak, ami Jákob történetét eleveníti fel.
Ár: 500 Ft
 

Az Ószövetség áttekintése

A/5, 168 old.

Szerző: Arend Remmers

Maga az Úr Jézus mondta, hogy - nemcsak az újszövetségi, hanem - az ószövetségi Írások is Róla tesznek bizonyságot. Ezért fontos minden keresztyén ember számára, hogy Isten Igéjének ezt a részét is ismerje. Az Ószövetséget sokan nem értik. Ebben nyújt segítséget ez a rövid áttekintés. Rövid bevezetést ad mind a 39 ószövetségi könyvhöz, tartalmazza a szerzővel, a keletkezés idejével és a könyv céljával kapcsolatos legfontosabb információkat. Az üzenetük könnyebb megértéséhez tartalmazza a könyvek tartalmi felosztását is.
Néhány bevezető fejezet a Biblia keletkezéséről és fennmaradásáról, valamint időrendi táblázatok és térképek tehetik hasznos segítséggé ezt a könyvet a Könyvek Könyve első részének jobb megismerésében.

Ár: 1200 Ft
 

Küzdelem az élet értelméért III. - Világnézetünk alakítása

A/5, 447 oldal

Szerző: David W. Gooding + John C. Lennox

A III. részként megjelent záró kötet az angol eredetiben a második rész 2. kötete. A nemzetközileg is nagy sikert aratott alkotás egyes darabjai önállóan és összefüggés-rendszerükben is megállják a helyüket.

A III. kötet középpontjában az etika kérdéskörének vizsgálata áll. Kiválóan használható az oktatásban, a feldolgozást esettanulmányok és témakörönként kérdések segítik. Az olvasót nem csak gazdag tényanyag segíti az eligazodásban, hanem a megfogalmazás természetes eleganciája, közérthető nyelvezete is.

Gooding a belfasti Queens University Ószövetségi Görög Tanszékének nyugalmazott professzora. Szerzőtársa Lennox tagja az Oxfordi Egyetem Green College-jának és a Whitefield Intézetnek.

Ár: 1500 Ft
 

A hit nemes harca

A/5, 196 oldal

Szerző: C. H. Spurgeon

Több mint negyven évig munkálkodott teljes odaadással Londonban az ezernyolcszázas években C. H. Spurgeon, ez a szenvedélyes és kompromisszumot nem ismerő prédikátor. Prédikációit minden héten hatalmas példányszámban nyomtatták ki és eljutottak Amerikába, de Ausztráliába és Afrika bozótosaiba is. Igehirdetései ma is hatnak, nem veszítettek valamikori erejükből és eredetiségükből.


Az ószövetségi igemagyarázatai azt bizonyítják, hogy a hit nemes harcát harcolni a gyakorlatban kell, ahogyan azt a Biblia mondja. Ennek a felrázó könyvnek a témái többek között "Noé bárkája és az özönvíz", "Mózes döntése", Családi reform avagy Jákób második látogatása Bételben", "Nincs kímélet", "A férfi akinek hozzáragadt a keze a kardjához".


Ár: 1200 Ft
 

Patricia St. John elmondja élettörténetét

A/5, 226 oldal

Szerző: Patricia St. John


Patricia St. John a "Nyomok a hóban", "A vadon titka" és több regény írója azon kevesek közé tartozik, akiknek minden írásműve, egész élete és teljes lénye egyformán hatást gyakorol az emberre.

Önéletrajza ugyanúgy magával ragad és megindít, mint az elbeszélései. Más módon ajándékozza meg az olvasót, de ugyanabból a forrásból fakadó érzéssel, amiből a történetek származnak, és amelyből Patricia oly nyilvánvalóan merítette ihletét: Isten élő, Krisztusban nekünk adott kegyelméből.


Rendkívül emberi módon élte és hirdette Isten erejét egész élete során a bombázott Londonban, Afrikában Ugandában, Ruandában, Szudánban, Romániában, a háborús Bejútban és otthon Coventry lakótelepén végzett misszióban.
Ár: 1200 Ft
 

Világhatalom és Isten országa (Dániel könyvének magyarázata)

A/5, 162 oldal

Szerző: Jakob Kroeker

"És amig mi Nyugaton teológiai fakultásainkon sokszor olyan kérdések fölött vitatkozunk egymással, hogy az Ábrahámról, Józsefről vagy Dánielről feljegyzett történet vajon valóban megtörtént-e, addig a súlyos terhek alatt élő testvérek a mostani életviszonyoknak megfelelően ugyanazon történéseken mennek keresztül az államhatalom és az Isten Országa között rájuk váró ellentétek során." Ahogy Jakob Kroeker 1928-ban Németországban ír ma is aktuális kérdésekre keresi a választ. Az első világháborút követő években egyre élesebben vetődött fel a világi hatalmak és Isten Országának, királyságának viszonya, de az azóta eltelt évtizedekben sem vált kevésbé égetővé ez a kérdés.  A könyvben a szerző Dániel könyvének első hat fejezetéből tárja elénk, hogy Isten minden történelmi helyzetben győztes és hű marad az Őt követők életében.A mellékletben Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor 1941-ben az állam, az egyház és a bibliai gyülekezet fogalmak ma is időszerű tisztázására vállalkozik.


Ár: 1000 Ft
 

A hit, remény és szeretet szavai - a hónap minden napjára

A/6, 40 oldalas, színes, képekkel

Szerző: bibliai Igék gyűjteménye

Újra kapható!
A kiadvány a "Vígasztaló szavak" kiadványhoz hasonló, vagy a "Valódi arany"-hoz hasonló, Igék vannak benne 31 napra, zsebmérete miatt könnyen magunknál tartható, szép kivitele miatt jó ajándékozási lehetőség.

Ár: 300 Ft
 

Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon... - Ungár Aladár igehirdetései (1949-1959)

A/5, 368 oldal

Szerző: Ungár Aladár

Ungár Aladár igehirdetései (1949-1959)
Ár: 1500 Ft
 

Isten hozott, kicsikém! - Első gyermekbibliám

14,5x14,5cm, 90 oldal, keménykötésű, színes ábrákkal

Szerző: Silke Morgenstern szerkesztette

Színes rajzokkal illusztrált gyermekbiblia a legkisebbek számára is.
Ár: 1200 Ft
 

Biblia és etikai nevelés (segédkönyv a Biblia oktatáshoz)

A/4, 144 oldal

Szerző: Gooding, D. + Lennox, J.

Az erkölcsi magatartás mindig hitbeli meggyőződésből fakad.
Ha ez a hit a Szentírás szerinti, Istenből fakad, akkor meg kell ismerni először a Bibliát, utána megfogalmazni, mit hiszünk annak alapján (dogmatika), s akkor lehet beszélni arról, hogyan akarunk helyesen cselekedni ennek szellemében (etika). Ez a könyv tudományos igényességgel ezt a három lépést teszi meg mindezt úgy, hogy azokra van tekintettel, akik még nem ismerik a Szentírást.
A Biblia legfontosabb részei alapján világosan elmondja, mit is hiszünk és miért azt, s ebből szinte magától következik, hogy ezért hogyan akarunk cselekedni.

Ár: 1500 Ft
 

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 46-49 évfolyamok

B/5, 4x3x32 oldal

A 2008-2011-ig megjelent példányok egybekötött gyűjteménye.
Ár: 1200 Ft
 

1500 bölcs gondolat: a széles és a keskeny úton járóknak (Ismét kapható)

A/6, 240 oldal

Szerző: Spurgeon, C. H.

C.H. Spurgeon minden, a kötetünkbe felvett gondolata mélyen a Szentírásban gyökerező és így szinte reflektorfénybe állítja a szellemi-lelki - sokszor rejtett - isteni igazságokat. A szerzőre jellemző az Istentől kapott, finom, tiszteletteljes humor, amely még érthetőbbé teszi a gondolatait. "Jobb a szívben tartani a Bibliát, mint a könyvespolcon.", "Ha Isten akarata a mi akaratunk, Isten meghagyja akaratunkat."


Utánnyomásban ismét megjelent.


Az ára változott!


Ár: 1000 Ft
 

Ó, hála az Úrnak! - Fanny Crosby, a vak énekszöveg szerző élete

A/5, 162 oldal

Szerző: Bernard Ruffin

Fanny Crosby, a vak énekszöveg szerző élete


"Ó, hála az Úrnak", "Jézus ölében bizton", "Tudom és vallom, Krisztus enyém" - ezeket az énekeket generációk óta énekeljük, énekeskönyveink kincsei, de alig valaki emlékszik már arra, aki valaha írta őket. Szerzőjük Fanny Crosby 1820-ban született az Egyesült Államok keleti partvidékén paraszti családban. Csecsemőkorában elveszítette szeme világát. Úgy tűnt, nehézségekkel és nélkülözésekkel teli élet vár rá, azonban erős hite és Isten vezetése mindezt sokak áldására fordította. Fanny Crosby nemcsak világszerte ismert ébredési énekek ezreit írta, hanem hosszú és beteljesedett élete is volt fogyatékossága ellenére is. Ez a rendkívüli élet méltó rá, hogy elmondjuk a történetét.


Ár: 1200 Ft
 

John Bunyan - Az üstfoltozó, a prédikátor és A zarándok útja szerzője

A/5, 192 oldal

Szerző: Frank Mott Harrison

John Owent, a nagy puritánt és az oxfordi egyetem dékánhelyettesét egyszer megkérdezte II. Károly angol király, hogy miért jár olyan gyakran John Bunyan igehirdetéseire. Owen azt válaszolta, hogy minden tudományát boldogan odaadná, ha úgy tudná Krisztust hirdetni, mint az az egyszerű "bedfordi üstfoltozó".
   Bunyan igehirdetéseinek mélysége az évszázadok folyamán sokak szívét érintette meg, de mindenekelőtt leghíresebb könyve, A zarándok útja révén vált ismertté. Kevesebbet tudunk viszont az életéről. Frank Mott Harrison felvázolja előttünk igehirdetői szolgálatát, példás mindennapi életét, nélkülözéseit és szenvedéseit, de apró örömeit is.
   Ez a könyv arra ösztönzi és bátorítja a keresztyéneket, hogy Isten eme emberének a nyomdokába lépjenek.


Ár: 1200 Ft
 

Szemben az árral - A Krisztusban hívők kihívásai

A/5, 80 oldal

Szerző: Gerhard Naujokat

  Korunk ellentétek feszültségében él. Egyfelől az ember keresi a harmóniát, a boldogságot, és el akar igazodni az életben, másfelől ott vannak a gondok, a jövőtől való félelem, a tanácstalanság és a belső üresség.
   A szerző mindennapi élethelyzetek alapján vizsgálja ezt a problematikát. Különös hangsúlyt helyez a keresztyénség hibás életgyakorlata miatti, megnyilvánulásaiban rejlő ellentétekre. Ez a könyv a valódi keresztyénség mellett száll síkra, és az egyszerű engedelmességre szólít fel. Feltárja a hittel kapcsolatos torz elképzeléseket, és megmutatja, milyen szellemi következményei lehetnek annak, ha túl kevés időt töltünk el imádsággal a belső szobában.
  Jézus sem riadt vissza attól, hogy rávilágítson a kiüresedett és felfuvalkodott kegyességre. Nem azért, hogy kemény kritikát gyakoroljon, hanem azért, hogy korrekcióra bátorítson.


Ár: 800 Ft
 

Konfliktus! - A keresztyén élet küzdelmei a világgal, a testtel és az ördöggel

A/5, 80 oldal

Szerző: Grant Steidl

Konfliktus! - A keresztyén élet küzdelmei a világgal, a testtel és az ördöggel
   Egy dolog bizonyos, ellenségeink valóságosak, és harcolni fognak ellenünk egészen Krisztus visszajövetelének dicsőséges pillanatáig. Ebben a könyvben megpróbáltunk az Írás alapján segítséget adni abban, hogy miből ismerhetjük fel ellenségeinket, és hogyan állhatunk ellen nekik. Minden nap, akár akarjuk, akár nem, harcba sodor bennünket. A tegnap győzelmei nem garantálják a ma és a holnap győzelmét is. A jó hír azonban az, hogy a tegnapi vereségeknek nem kell megismétlődniük. Isten adjon kegyelmet, hogy magunkévá tudjuk tenni a sok harcot kitartással megvívó Pál apostolnak szívünkben visszhangzó megállapítását:
"Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti miáltalunk!" (2Kor 2,14)


Ár: 700 Ft
 

Krisztus mindenekfelett (átdolgozott, új kiadás)

zsebkönyv, 368 oldal

Szerző: Oswald Chambers

Áhítatok minden napra
Ár: 1500 Ft
 

A Nádas utca fényei

A/5, 136 oldal

Szerző: Curcubet Gabriella (Gaál Éva rajzaival)

Elvált szülők között tébláboló gyerek, mulatozó nagyapa, liberális tanítónő - szomorú, de egyre gyakoribb, mindennapi események körülöttünk a világban.
   A történetben nyomon követhetjük egy csonka család lelki fejlődését, kerekké válását. Jézus Krisztus még egy gyermeket is megszólíthat, és rajta keresztül is munkálkodhat. Ahol Isten Fiát befogadják, megváltozik az életmód, megindul a gyógyulás folyamata, és onnan előbb-utóbb fény árad a sötétségben élő emberekre.


Ár: 800 Ft
 

A zárba illő kulcs - 3. kötet

A/5, 188 oldal

A könyvsorozat 3. része, de az előző részektől függetlenül is olvasható, melyben rövid gyermektörténetek találhatók evangéliumi tanulságokkal.
Ár: 1000 Ft
 

Zsidóság és keresztyénség - a Bibliában, a történelemben, a jelenben és a jövőben

A/5, 406 oldal

Szerző: Kovács Géza

A szerző Izráel és a zsidóság sajátos isteni kiválasztottságát a választott nép történelmén, harcain, örömein, szenvedésein, feszültségekkel teli jelenén keresztül a pozitív jövőjét is bemutatja.

Ár: 2000 Ft
 

Creatio - Bibliai teremtéstan (német nyelvű DVD melléklettel)

Fr/4, 228 oldal

Szerző: Alexander vom Stein

  A szerző a Bibliában olvasható teremtés- és őstörténet feldolgozását tűzte ki célul, egyszerre vállalva a szóban forgó szakaszok ihletettségébe vetett hitét és a tudományos megmérettetést.
  Nem mellőzi a tudományos tényeket, hanem azt vizsgálja, miként illeszthetők be a bibliai beszámolóba, mennyiben magyarázzák és teszik érthetővé azt. A szerző közérthetően, igényesen ír, a teologizálás és tudományoskodás csapdáit egyaránt elkerülve, mégis több tudományterület érintésével a laikus olvasó számára is érthetően, sőt élvezetesen
teszi ezt. A mű eredetileg tankönyvnek készült diákok számára.


Ár: 3000 Ft
 

Küzdelem az élet értelméért II. - Világnézetünk alakítása

A/5, 344 oldal

Szerző: David W. Gooding + John C. Lennox

Kiadónk 2001-ben jelentette meg David W. Gooding + John C. Lennox Küzdelem az élet értelméért című könyvét. Jelen kötet annak a - nemzetközileg is nagy sikert aratott - műnek a folytatása. Ez a könyv természet- és társadalomtudományos alapossággal, filozófiai, teológiai, nyelvészeti precizitással elemzi a keresztyén ember szellemi és hitbeli küzdelmét az élet értelméért. Az európai kultúrtörténeti hagyományon kívül vizsgálják a keleti bölcselet máig ható egyetemes értékeit. A filozófiatörténeti áttekintés az alapproblémák különböző korokban való vizsgálatát mutatja be. A mű kimondott és kimondatlan üzenete: Isten keresése, a Biblia egész életünket átható kijelentésének megismerése. Az olvasót nemcsak a gazdag tényanyag segíti az eligazodásban, hanem a megfogalmazás természetes eleganciája, közérthető nyelvezete is.


Ár: 1500 Ft
 

Vlagyimir F. Marcinkovszkij - Oroszországból Izráelbe

A/5, 128 oldal

Szerző: Nelly Marcinkovszkij-Schumacher

   Ez a könyv két egymástól távol született és élt hívõ ember életérõl, majd házasságukról szól. A német származású szerzõ Palesztinában született, ahol az Elsõ Világháború elõtti, majd utáni életrõl ír, illetve hogyan munkálkodott benne Isten.
   Az orosz Vlagyimir F. Marcinkovszkij professzor az oroszországi forradalom idején találkozott Krisztussal,
majd az ottani keresztyén Diákszövetség vezetõje lett. Késõbb kiutasították Oroszországból, és igehirdetõként bejárta fél Európát. Majd feleségül vette a könyv szerzõjét, és Izráelben éltek, szolgálván az Urat. Isten vezetésének szép bizonyságtétele a két ember élete.


Ár: 800 Ft
 

Józsué könyvének magyarázata - A kegyelmi ajándékok áldása

A/5, 208 oldal

Szerző: Cor Bruins

A könyv feldolgozza a Józsué könyvének fejezeteit, Izrael népének belépését az Ígéret földjére, a birtokbavételét, harcait, az ország elfoglalásáról, felosztásáról szóló részeket és eközben erkölcsi tanításokat adva a ma élő hitben járó emberek számára is tanulságul.


Ár: 1200 Ft
 

Mikeás próféta könyvének magyarázata - Kicsoda olyan Isten, mint te?

148 oldal

Szerző: Andreas Steinmeister

Az Előszóból:


Mennyi hívõ ember él kettõs életet, akik testvéri összejöveteleken, istentiszteleteken, imaalkalmakon odaszánt keresztyéneknek látszanak, azonban a házasságban, a családban, a munkahelyen és az
élet egyéb területein már Isten nélkül élnek.
Nem fenyeget-e mindnyájunkat az a veszély, hogy ilyen kettõs életet éljünk? Nem alkalmazkodtunk-e már többé-kevésbé mi is a világhoz, a világi gondolkodásmódhoz, divathoz, viselkedéshez és annak
a pénzzel és vagyonnal való helytelen bánásmódjához?


Azt kívánom és azért imádkozom, hogy bátorítsa ez a könyv minden olvasóját Mikeás próféta elmélyült tanulmányozására, a jól megszokott, hamis útjaik kiigazítására, hogy amikor az Úr visszajön, olyan hívõ keresztyéneket találjon ebben a világban, akik neki szolgálnak, Õt várják, és a világ eseményeit Isten nézõpontjából szemlélik.


Ár: 1000 Ft
 

A halál - legyőzött ellenség

zsebkönyv, 80 oldal

Szerző: Christian Briem

   A halál a hívõ ember számára legyõzött ellenség. Isten mindenkinek, aki hisz az Õ Fiában, Jézus Krisztusban, gyõzelmet fog adni a halál felett. „Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! ’Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?’” (1Kor 15,54-55).
   De hogyan fogja ezt Isten megtenni? Milyen testtel fogja felruházni a hívõket a mennyben? Az ilyen kérdésekre ad választ a Korintusiakhoz írt elsõ levél 15. fejezete. 
A Szentírásnak ezt a fejezetét világítja meg részletesen ez a könyv és alaposan megmagyarázza.
   Ez a könyv az olvasót oda fogja vezetni, hogy a feltámadás felemelõ témáját megértse, és megtapasztalja
ennek az igazságnak a cselekvést ösztönzõ erejét életében és szolgálatában.

Ár: 500 Ft
 

Áldozatok - a 3Mózes 1-7. fejezetei alapján

A/5, 120 oldal

Szerző: Werner Mücher

   Az Úr Jézus egyszer ezt mondta a zsidóknak: „… kutatjátok az Írásokat, … pedig azok rólam tesznek bizonyságot” (Jn 5,39). Az Írásokban mindenekelõtt Õróla van szó. Ez különösen érvényes a Mózes 3. könyvében szereplõ áldozatokra, amelyek az Úr Jézust Istennek odaáldozott életében és halálában mutatják be. Ezért nagyon megéri tanulmányozni az áldozatokat, és elmélyedni elõképi jelentésükben.
   Ezt a könyvet ebbe a témába való bevezetésnek ajánljuk. Isten megmutatja, hogyan lehetnek gyermekei vele, aki Atyjukká lett, és egymással igazi közösségben.


Ár: 800 Ft
 

Mikor jön el a Messiás? - válasz a zsidó népnek

A/5, tűzött, 56 oldal

Szerző: Harald Fölsch

   A Messiásról szól ez a könyv, a bibliai próféciákat elemezve, amik már beteljesedtek Jézus Krisztus betlehemi megszületésével, szenvedéseivel, halálával, és amik még beteljesedésre várnak a visszajövetelével és a békebirodalmának felállításával.


Ár: 400 Ft
 

És mégis élnek a halottak - A lélek halhatatlansága

A/5, 192 oldal

Szerző: Hans-Jörg Ronsdorf

Élnek a halottak – vagy a halál minden létezés végét jelenti?
Az ember lelke a halálon túl álomba merül – vagy tudatánál
van?
Létezik a lélek halhatatlansága – vagy a menny és a pokol
csak középkori találmány?
Ezek a kérdések minden embert foglalkoztatnak, és korunk
reménytelenségében a halál bibliai értelmezése szempontjából
kihívást jelentenek a keresztyének számára. Ennek
a könyvnek központi témája a lélek halhatatlansága, és az a
célja, hogy eleget tegyen ennek a kihívásnak, de az is, hogy
reménységet adjon az olvasónak.
Halottak, akik élnek – a Biblia feloldja ezt az ellentmondást,
és nyilvánvalóvá teszi, hogy a halál nem a vég, hanem
csak annak az életnek a kezdete, amely soha nem ér véget.
Ennek az állításnak az igazságáról egy olyan Személy kezeskedik,
aki meghalt és feltámadt. Õ Jézus Krisztus, aki viszszajött
a halál birodalmából, és megnyitotta az életre vezetõ
utat.


Ár: 1200 Ft
 

Még utam ködbe vész, te látod már... - Áhítatok betegeknek

A/5, 80 oldal

Szerző: Paul Müller

Ebben a 72 áhítatban egy beteg ember fordul szenvedõ
sorstársaihoz. A szerzõ, Dr. Paul Müller 1896-ban született,
1914 és 1922 között természettudományokat tanult.
Több iskolában tanított, és könyvek sorát adta ki.
1924-tõl hazaköltözéséig szklerózis multiplexben szenvedett.
Saját tapasztalatai és szenvedései alapján olyan
fontos dolgokat tud mondani beteg embereknek, amelyek
erõsítik a hitet, megvilágítják a szenvedés értelmét,
és reménységet adnak.


Ár: 800 Ft
 

Aranyrögök a görög Újszövetségből

A/5, 80 oldal

Szerző: Kenneth S. Wuest

   Az újszövetségi Szentírás görögül íródott, egy olyan nyelven, amely ma már holt nyelv, tehát annak jelentése nem változik. Ennek ellenére az Újszövetség fordítása nem könnyû feladat. Könyvünk 61 görög szó, „aranyrög” pontosabb fordításában kísérel meg segítséget nyújtani. Az Újszövetség görög szavainak a viszszaadása csodálatos isteni mélységeket tár fel elõttünk.


Ár: 800 Ft
 

Megszentelődés - torzkép és valóság

A/5, 104 oldal

Szerző: H. A. Ironside

   Az üdvösség a megtérésen kívül függ-e még azoktól a cselekedetektõl, amelyeket a keresztyén ember maga visz véghez?
Van-e járulékos keresztyén élmény, van-e „második áldás” és tökéletes megszabadulás a bûntõl?
Hívõ keresztyének egyre gyakrabban fordulnak új, sok izgalmas élményt és érzést ígérõ megszentelõdés-tanítások felé. A gyakorlati tökéletesség igénye és a két természetrõl tanító bibliai realitás közti feszültségben sokan abba a veszélybe kerülnek, hogy erkölcsileg, érzelmileg és szellemileg csõdöt mondanak.
H. A. Ironside a megszentelõdési mozgalom égetõ problematikájára ad választ saját tapasztalatok alapján, a biblikus tanítás fényében.


Ár: 800 Ft
 

Ninive - Egy nagy város története

zsebkönyv, 104 oldal

Szerző: Rainer Imming

   Ez a könyv megeleveníti számunkra a történelmet. „A ninivei férfiak” üzenete ma is aktuális. Elõször Ninive történelmén keresztül válik érthetõvé, hogy e Föld uralkodóinak minden hatalma tehetetlen Istennel szemben. Isten a történelem Ura. Másodszor pedig egy felettébb személyes szempontja is van ennek a könyvnek, mert Ninive városának története példája lehet az emberek Istenhez fűződő személyes kapcsolatának.
Ez a rendkívüli könyv összekapcsolja az élõ történelmet a Biblia idõszerűségével.


Ár: 600 Ft
 

Az én Pásztorom

A/6, színes, rajzos, 64 oldal

Az Úr Jézusról, a Pásztorról szóló evangelizációs anyag.


Jó neked, ha elmondhatod: „Az Úr Jézus az én Pásztorom.” Van valakid, aki gondoskodik rólad, vezet és segít téged, aki mellett teljes biztonságban vagy.
Mindnyájan eltévelyegtünk Istentõl, messze kerültünk, a pusztulás szélére. Nem törõdtünk Istennel, és bûneink egyre jobban eltávolítottak tõle. A Jó Pásztor azonban keresi az elveszettet, míg meg nem találja..


Ár: 500 Ft
 

Kaland a Coats-szigeten

zsebkönyv, 88 oldal

Szerző: Bettina Kettschau

Az expedíción lévő halászhajó legénységének át kell élni, hogy korán beköszönt az északi-sarki tél. Amikor a 14 éves Samuel egy balesetben súlyosan megsérül, elkezdődik a küzdelem az idővel…

A fagyos északi vidéken játszódó serdülőknek szóló kalandos történet.

Ár: 800 Ft
 

A zárba illő kulcs - 1. kötet

(A-5, 100 oldal)

Rövid gyermektörténetek evangéliumi tanulságokkal.
Ár: 800 Ft
 

Rendkívüli életek - Bizonyságtételek a krisztusi lelkületről, 28 rövid életrajz

zsebkönyv, 80 oldal

Szerző: William macDonald

28 rövid életrajz, történet olyanokról, akik krisztusi lelkülettel éltek, munkálkodtak, s ezért volt rendkívüli az életük.
Ár: 800 Ft
 

A négyszáz 'csöndes' év

A/5, 64 oldal

Szerző: H. A. Ironside

Az Ószövetség azzal végz?dik, hogy a zsidó nép a babiloni fogságból visszatért a hazájába, de mindenest?l kiszolgáltatott a perzsa királyok kénye-kedvének, és sóvárgott elveszített szabadsága után...
Az Újszövetség els? lapjain ugyanezt a népet látjuk, immár er?sen megsokasodva, ugyanabban az országban, de most már római fennhatóság alatt. még inkább elkeseredve az új elnyomó uralom miatt.
Mi történt közben?
Milyen események játszódtak le azon századok alatt, melyeket gyakran hívnak a ?négyszáz csöndes év"-nek, mivel a Biblia nem válaszol ezekre a kérdésekre?
Azok az évek a zsidó nép számára mindennek mondhatók, csak nyugodtaknak nem. Szörny?séges felfordulás id?szaka volt az, mind vallási, mind szellemi vonatkozásban.
H. A. Ironside a rá jellemz? éleslátással és világossággal rostálja át az olyan megbízható feljegyzéseket, amelyek Josephus Flaviusnál és a Makkabeusok els? könyvében találhatók, hogy a ,négyszáz csöndes év"-nek ezt az áttekinthet? és olvasmányos elbeszélését adja elénk, amely Isten ma él? népe számára is fontos tanítás és figyelmeztetés.

Ár: 400 Ft
 

Hannelore útja folytatódik

(A-5, 104 oldal)

Szerző: Schmidt-Eller, B.

A német nyelvterület közismert keresztyén írónőjétől olvashatjuk a „Hannelore, mi lesz belőled ?” című könyv folytatását, amely elsősorban gyermekeknek szól. Ebben a második Hannelore-kötetben-irodai tanuló lesz egy nagy cégnél, és otthon is szép és szomorú dolgokat él át.
Ár: 1000 Ft
 

Napországban + Három barát

(elbeszélés fiataloknak) (A-5, 130 oldal)

Szerző: Roy, K.

Két, gyermekeknek szóló elbeszélést tartalmazó könyv, amelyben az írótól megszokott stílusban olvashatjuk Péter, András, Pajtás és barátságuk történetét.
Ár: 1000 Ft
 

Ösvényem világossága

A-5, 376 oldal

Szerző: MacDonald, W.

William MacDonald rendkívül gyakorlatias áhítatos könyve Isten Igéjének szeretetét, és az Úr Jézus Krisztus iránti odaadásunkat kívánja felébreszteni és ébren tartani.

Új, átdolgozott kiadás.

Ár: 1500 Ft
 

e-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu